Szkoły nie są przygotowane do przeprowadzania e-matur. Eksperci z Politechniki Łódzkiej właśnie zakończyli prace na platformą, która umożliwia zdawanie egzaminów dojrzałości za pomocą komputera

Ministerstwo Edukacji Narodowej pozytywnie zaopiniowało projekt e-matura, który właśnie został zakończony. Nad na nim pracowali eksperci z Politechniki Łódzkiej (PŁ).

– Stworzyliśmy platformę, która umożliwia zdawanie matury za pomocą komputera. Nie trzeba podchodzić do niej w tradycyjnej papierowej formie – mówi Małgorzata Trocha, PŁ.

Projekt był testowany przez uczniów łódzkich placówek oświatowych. Łącznie wzięło w nim udział sto szkół z tego województwa.

– Egzamin został przeprowadzony z matematyki. Ale w grę wchodzą także inne przedmioty np. informatyka, fizyka. Nie braliśmy pod uwagę egzaminu z języka polskiego, ponieważ przeprowadzanie jego w formie elektronicznej zakwestionowali nauczyciele – wyjaśnia Małgorzata Trocha.

Uczniowie, którzy zdawali wcześniej testowe egzaminy z e-matury, uzyskali lepsze wynik na maturze z matematyki, niż ich koledzy nie biorący udziału w projekcie.

– Mimo pozytywnych opinii na razie e-matura nie zostanie powszechnie wprowadzona – informuje Małgorzata Trocha.

Urząd Miasta sprawdził, że na chwilę obecną w Łodzi mógłby zdawać ją tylko co drugi licealista.

– Po prostu szkoły nie są przygotowane. Nie posiadają wystarczającej bazy komputerów – wskazuje Małgorzata Trocha.

Trwają jednak rozmowy, aby chociaż w ten sposób zaliczać próbny egzamin dojrzałości.

– W efekcie to przyniosłoby duże oszczędności. Nie trzeba byłoby drukować tysięcy arkuszy egzaminacyjnych – mówi Małgorzata Trocha.

Projekt był finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Kosztował 4 mln zł.