Szkoły nie są przygotowane do przeprowadzania e-matur. Eksperci z Politechniki Łódzkiej właśnie zakończyli prace na platformą, która umożliwia zdawanie egzaminów dojrzałości za pomocą komputera

Ministerstwo Edukacji Narodowej pozytywnie zaopiniowało projekt e-matura, który właśnie został zakończony. Nad na nim pracowali eksperci z Politechniki Łódzkiej (PŁ).

– Stworzyliśmy platformę, która umożliwia zdawanie matury za pomocą komputera. Nie trzeba podchodzić do niej w tradycyjnej papierowej formie – mówi Małgorzata Trocha, PŁ.