Po wakacjach pensje nauczycieli nie wzrosną.
Reklama
Tak wynika z rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 1 sierpnia 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. z 2013 r., poz. 913). Wejdzie w życie 1 września 2013 r.
Minimalna pensja osoby z tytułem magistra i przygotowaniem pedagogicznym zatrudnionej na stanowisku nauczyciela stażysty wyniesie 2265 zł, nauczyciela kontraktowanego 2331 zł, mianowanego 2647 zł, a dyplomowanego 3109 zł. Z kolei stawka wynagrodzenia dla pedagoga posiadającego jedynie dyplom licencjata w zależności od stopnia awansu zawodowego wyniesie: 1993 zł (stażysta), 2042 zł (kontraktowy), 2306 zł (mianowany) oraz 2707 zł (dyplomowany).
Etap legislacyjny
Wchodzi w życie 1 września 2013 r.