Czy abiturient podwyższy swój wynik

W 2009 r. zdawałem maturę po raz pierwszy. Otrzymałem świadectwo dojrzałości. Nie dostałem się jednak na studia. W tym roku chciałbym ponownie do niej przystąpić, aby podwyższyć swój wynik z dwóch egzaminów. Jednak chcę zdawać przedmioty na poziomie rozszerzonym, których nie wybrałem za pierwszym razem. Czy mam taką możliwość?

Czy zawsze szkoła wyda aneks do świadectwa

Wybieram się na studia inżynierskie. Chcę w tym roku podwyższyć wynik z przedmiotu dodatkowego – fizyki. Obawiam się, że mogę jednak uzyskać mniej punktów niż za pierwszym razem. Czy będzie on brany pod uwagę przy rekrutacji na studia?

Czy absolwent zdąży złożyć wniosek

Moja szkoła ponadgimnazjalna, do której uczęszczałam, została zlikwidowana. Chciałabym ponownie przystąpić do matury. Jakie formalności muszę spełnić? Czy mam jeszcze czas na złożenie wniosku, aby napisać egzamin w tym roku?

Czy można zmienić wybrany temat

W ubiegłym roku podchodziłem do matury. Nie zdałem egzaminów. W tym roku planuję ponownie próbować ją zaliczyć. Czy będę mógł zmienić wybrane wcześniej przedmioty, a także temat z języka polskiego?

Czy deklarację trzeba składać dwukrotnie

Chcę ponownie przystąpić do matury. Gdy podchodziłam do niej pierwszy raz, dwukrotnie składałam deklarację z wybranymi przedmiotami maturalnymi. Czy teraz też jest to konieczne?

Czy kilkakrotnie można zdawać przedmiot

Dwa lata temu zdałem maturę. Otrzymałem świadectwo dojrzałości, ale zabrakło mi punktów, aby dostać się na wybrane studia. W ubiegłym roku poprawiłem wynik i pomyślnie przeszedłem rekrutację. Zastanawiam się jednak nad zmianą uczelni i kierunku. Wymogi nowego wydziału są wyższe niż na pierwszych studiach. Aby się na nie dostać, będę musiał poprawić wynik. Czy mogę w takiej sytuacji ponownie przystąpić do matury?

Czy te same zasady dla wszystkich maturzystów

Uzyskałem świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego na podstawie egzaminów eksternistycznych. W tym roku chciałbym przystąpić do egzaminu dojrzałości. Czy mam jeszcze czas na złożenie wniosku, aby podejść do matury?

Czy trzeba zdawać wszystkie testy

Pierwszy raz zdawałem maturę sześć lat temu. Nie zaliczyłem jej z jednego przedmiotu. Chcę ponownie do niej przystąpić. Czy będę musiał poza tym przedmiotem zdawać jeszcze jakieś egzaminy?

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: W jaki sposób ponownie przystąpić do egzaminu maturalnego

W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE powyższe pytania