Zainteresowanie udziałem w pilotażu programu "Cyfrowa szkoła" jest różne w różnych regionach kraju - wynika z danych zebranych przez PAP. Prawie wszędzie jednak liczba szkół i wysokość środków, o które ubiegają się gminy, przewyższa możliwości pilotażu.

30 kwietnia upływa termin, w jakim gminy miały złożyć do wojewodów wnioski o udzielenie wsparcia finansowego na zakup stosownego sprzętu komputerowego dla szkół, ubiegających się o udział w pilotażu. Zgodnie z harmonogramem programu, do 18 kwietnia dyrektorzy szkół podstawowych chcący wziąć udział w pilotażu składali wnioski do swoich organów prowadzących.

Aby uzyskać wsparcie samorządy muszą zadeklarować wkład własny w wysokości co najmniej 20 proc. kwoty, o jaką się ubiegają. Wojewodowie, którzy mają dokonać dalszej kwalifikacji wniosków, mają na to czas do 15 maja.

Program pilotażowy, który ma być realizowany do końca sierpnia 2013 r., ma być wstępem do wieloletniego programu cyfryzacji polskiej szkoły "Cyfrowa szkoła", dzięki któremu uczniowie i nauczyciele - zgodnie z założeniami programu - nabędą niezbędnych kwalifikacji do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym. Założeniem pilotażu jest umożliwienie udziału w programie różnych szkół: wiejskich, miejskich, dużych, małych, dobrze i słabo wdrożonych w posługiwanie się nowymi technologiami.

Na Dolnym Śląsku wnioski o udzielenie wsparcia finansowego w ramach programu "Cyfrowa Szkoła" złożyło 65 gmin i powiatów. "W sumie takie wnioski wpłynęły z ponad 30 proc. jednostek samorządowych z całego województwa" - powiedział Marek Sieczka z Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.

Do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego wnioski w sprawie udziału w pilotażu przesłało ok. 40 proc. gmin; dotyczą one 102 szkół, głównie małych i średnich. Jak powiedziała Anna Bugajniak z urzędu wojewódzkiego niektóre gminy zgłosiły wszystkie szkoły, jakie im podlegają, część wskazała wybrane. "To placówki zarówno miejskie, jak i wiejskie, z każdego powiatu województwa" - dodała.

Do kuratorium oświaty w Łodzi od organów prowadzących szkoły złożonych zostało 69 ofert: 53 z gmin wiejskich, cztery z gmin miejsko-wiejskich, 11 ofert z miast i jedna oferta ze starostwa powiatowego.

Do urzędu wojewódzkiego w Lublinie wpłynęło 105 wniosków o dofinansowanie, którego łączna kwota znacznie przekracza wysokość dostępnych na program środków. 41 wniosków dotyczy małych szkół liczących do 100 uczniów, głównie z terenów wiejskich. 36 wniosków pochodzi ze szkół, w których uczy się do 300 uczniów, a 28 wniosków dotyczy szkół dużych liczących powyżej 300 uczniów.

Jak podał rzecznik wojewody opolskiego, Jacek Szopiński, do opolskiego urzędu wpłynęło 49 wniosków: 17 dotyczy szkół małych, 24 - szkół średnich, osiem - szkół dużych.

W woj. podlaskim o udział w pilotażu ubiega się ok. 80 szkół (zaplanowane dofinansowanie dla tego regionu wystarczy dla 9-12 szkół), w woj. zachodniopomorskim - 70 szkół (środki są dla 13 placówek), w woj. małopolskim - 224 szkoły (środki są dla 40 placówek), w woj. pomorskim - około 200 szkół, w woj. mazowieckim - 164 szkoły, a woj. lubuskim - 45 szkoły.

W Wielkopolsce chęć udziału w programie wyraziło 405 szkół na 1178 szkół podstawowych w tym województwie, a w woj. podkarpackim - 225 szkoły. Gminy przeprowadziły pierwszą weryfikację wniosków. Do wojewody podkarpackiego wpłynęły 53 wnioski.

Jak poinformowała rzeczniczka śląskiego Kuratorium Oświaty Anna Wietrzyk z danych przekazanych przez samorządy wynika, że "Cyfrową szkołą" zainteresowane są 284 szkoły. "Trudno jednak powiedzieć, czy rzeczywiście wpłynęło tyle wniosków" - zaznaczyła rzeczniczka. W woj. śląskim jest 1179 szkół podstawowych.

Na Warmii i Mazurach w pilotażu chcą uczestniczyć 83 szkoły. Według wicekuratora Marka Sztera szkół spełniających warunki, by skorzystać z programu, jest w województwie ponad 520. Jego zdaniem zainteresowanie "Cyfrową szkołą" nie jest w regionie duże ze względu na wymóg wysokiego wkładu własnego i techniczne wymogi dotyczące szybkość łącza internetowego.

W budżecie państwa na 2012 r. na wyposażenie szkół w niezbędny sprzęt dla szkół biorących udział w pilotażu programu "Cyfrowa szkoła" przeznaczonych zostało 40 mln zł. Do tego ma dojść 11 mln zł wkładu własnego samorządów. W pilotażu ma wziąć udział ok. 380 szkół podstawowych w całym kraju.