Placówki oświatowe samorządowe i prywatne mają tylko dwa tygodnie na ubieganie się o pieniądze z programu „Cyfrowa szkoła”. Wcześniej ich dyrektorzy muszą się skonsultować z radą pedagogiczną.
Wczoraj Rada Ministrów przyjęła ten pilotażowy program i rozporządzenie w sprawie warunków, form i trybu realizacji przedsięwzięcia dotyczącego rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych.
Po ukazaniu się rozporządzenia w Dzienniku Ustaw dyrektorzy szkół powinni przedstawić gminom wykaz potrzebnych im pomocy dydaktycznych, w tym przenośnych komputerów i multimedialnych tablic. Termin składania wniosków upływa 18 kwietnia 2012 r. Na razie żaden wniosek do resortu edukacji nie wpłynął, bo brakuje rozporządzenia (tego, którym wczoraj zajął się rząd).

W ramach programu „Cyfrowa szkoła” ma być zapewniony uczniom dostęp do 18 darmowych podręczników do 14 przedmiotów

Pilotaż ma objąć 380 placówek oświatowych. Na ten cel jest zarezerwowane 50 mln zł. Wstępny program jest adresowany do uczniów klas IV – VI szkoły podstawowej. W miarę możliwości mają z niego również korzystać dzieci z młodszych klas (I – III).
W załączniku do rozporządzenia określono listę pomocy dydaktycznych, o jakie mogą się ubiegać gminy. Specjalny zespół powołany przez wojewodę będzie się zajmował oceną wniosków. Samorząd przy ubieganiu się o wsparcie musi wykazać 20 proc. wkładu własnego. Dofinansowanie uzależnione będzie od liczby uczniów w placówce. Może się wahać od 90 tys. zł do nawet 200 tys. zł.
Szkoły mają być wyposażone m.in. w przenośne komputery i tablice multimedialne. To ma zapewnić im powszechne wykorzystywanie ich przez uczniów i nauczycieli na zajęciach. Będą mogli korzystać również z e-podręczników. W ramach cyfrowej szkoły ma być zapewniony uczniom dostęp do 18 darmowych podręczników do 14 przedmiotów zarówno dla szkół podstawowych, gimnazjów, jak i szkół ponadgimnazjalnych.
Następnie jeśli pilotażowe rozwiązania się sprawdzą, to od września 2013 r. wszystkie szkoły zostaną objęte wieloletnim programem, którego koszt ma wynieść 1,8 mld zł.
Etap legislacyjny
Rząd przyjął