Choć na projekt „E-podręczniki do kształcenia ogólnego” finansowany w większości z funduszy unijnych wydane ma być 45 mln zł, z czego na same e-booki 32 mln zł, to zgłosiło się tylko kilka firm gotowych przygotować treść tych książek.
– Wydawców odstraszyła konieczność zrzeczenia się praw do książek, które mają być udostępniane w sieci na podstawie licencji Creative Commons, czyli bezpłatnie – tłumaczy jeden z wydawców.
E-podręczniki to ważne uzupełnienie programu „Cyfrowa szkoła”, który jako pilotaż rusza we wrześniu tego roku. W ramach „Cyfrowej szkoły” uczniowie klas 4 – 6 z 380 szkół podstawowych mają otrzymać laptopy lub tablety, dzięki którym będą mogli korzystać także z e-podręczników.
E-booki mają powstać do 2015 roku, za ich przygotowanie odpowiada Ośrodek Rozwoju Edukacji. Konkurs na partnerów merytorycznych (odpowiedzialnych za treści) i partnera technologicznego (ma stworzyć rozwiązania informatyczne) ogłoszono w kwietniu, a czas na składanie ofert minął 7 maja. I, jak się okazuje, rynek wcale nie rzucił się, by zaoferować swoje usługi przy tworzeniu tych e-podręczników.
Kandydatów na partnera technologicznego jest sporo – 16. Wśród nich Fundacja Nowoczesna Polska, która od 2007 roku promuje ideę wolnych podręczników, a w dniu przyjęcia projektu „Cyfrowa szkoła” przez Radę Ministrów ogłosiła, że zmienia model swojej działalności i skupi się m.in. na przygotowaniu rozwiązań informatycznych dla edukacji. Problem w tym, że mało kto chce przygotować część merytoryczną. Do czterech różnych typów podręczników zgłosiło się tylko 10 firm. I tak e-podręczniki do matematyki i przedmiotów humanistycznych gotowe są przygotować trzy firmy, do humanistycznych dwie, a do przyrodniczych jedna.
– Nic dziwnego, że nie ma zainteresowania, bo wymogi stawiane wydawcom są bardzo niekorzystne. Jednorazowa opłata za wykonaną pracę, a w zamian zrzeczenie się całości praw do książki, oznacza, że nie będzie się miało kontroli nad tym, co z treścią może się dziać w następnych latach – tłumaczą wydawcy.
ORE ma czas do 4 czerwca na wybranie partnerów. Jednak tak mała liczba kandydatów powoduje, że już pojawiają się głosy o konieczności powtórzenia konkursu. – W najbliższych dniach odbędzie się posiedzenie komisji wyboru partnera i wówczas zapadnie decyzja, czy konieczne jest ponowne ogłoszenie konkursu na partnerów merytorycznych – mówi Joanna Sadowska, odpowiedzialna w ORE za projekt e-podręczników.

1 mld zł na tyle wyceniany jest rynek podręczników w Polsce

44 mln zł rząd ma przeznaczyć na pilotaż „Cyfrowej szkoły”. Na zinformatyzowanie wszystkich szkół w l. 2014 – 2017 wyda 1,8 mld zł

20 mln zł jest na szkolenia nauczycieli przygotowujące ich do pracy z nowymi technologiami