Informatyzację polskich szkół MEN powinno zacząć od zmiany mentalności nauczycieli i dyrektorów - informuje "Rzeczpospolita".

Kompleksowe szkolenia dla nauczycieli, stworzenie zasobów edukacyjnych, a także działania, które przełamią barierę psychologiczną wśród pedagogów i zachęcą ich do korzystania z technologii informatycznych w trakcie nauki. To wyzwania, którym będzie musiało sprostać Ministerstwo Edukacji, jeśli chce z sukcesem wprowadzić program "Cyfrowa szkoła". Wskazują je specjaliści z koncernu Microsoft oraz Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych.

W ramach wspólnego projektu "Szkoła Nowych Technologii" w ciągu ostatniego pół roku obie firmy zinformatyzowały 500 szkół ponadgimnazjalnych, szkoląc 7 tys. nauczycieli oraz ok. 130 tys. uczniów. "Potrzebne są gruntowne szkolenia dla pedagogów, na których, po pierwsze, dowiedzą się, jakie narzędzia informatyczne są już dostępne, a po drugie - nauczą się z nich korzystać. Podobne działania powinny objąć dyrektorów szkół, by pomóc im wykorzystywać technologię w zarządzaniu swoją placówką" - twierdzi Cecylia Szymańska-Ban, dyrektor ds. edukacji Microsoft.

Reklama