Akademicy będą mogli stosować 50-proc. koszty uzyskania przychodów w stosunku do całości wynagrodzenia. Pracownicy PAN i instytutów badawczych – nie.
Przepisy zawarte w nowej ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2245) są wystarczające do zastosowania 50-proc. kosztów uzyskania przychodów do całości wynagrodzenia nauczyciela akademickiego. Tak wynika z pisma, które resort nauki otrzymał z Ministerstwa Finansów. Oznaczałoby to, że ta grupa podatników nie będzie musiała już prowadzić ewidencji utworów ani wspólnie ze swoim pracodawcą określać, jaka część wynagrodzenia zasadniczego jest im wypłacana za korzystanie z praw autorskich.
Resort finansów zapewnia też, że trwają prace nad wydaniem interpretacji ogólnej w tej sprawie.