Już nie tylko ci pracujący w szkołach wyższych, ale również badacze z Polskiej Akademii Nauk i instytutów będą mogli stosować 50-proc. koszty uzyskania przychodów do całości swojej pensji.
Wszystko za sprawą nowelizacji, jaką szykuje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
– Potwierdzam, że w resorcie trwają prace nad nowelizacją ustawy o PAN, w której przewidziano regulację wskazującą, że wykonywanie obowiązków pracownika naukowego stanowi działalność twórczą o indywidualnym charakterze, o której mowa w art. 1 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Podobną zmianę przewidujemy też dla pracowników naukowych instytutów badawczych – mówi DGP Katarzyna Zawada, rzecznik prasowy MNiSW.