Nie mniej niż 6410 zł brutto będzie zarabiał profesor uczelni publicznej – wynika z projektu rozporządzenia, jakie złożył minister nauki i szkolnictwa wyższego. Obowiązek określenia w rozporządzeniu wysokości minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora w uczelni publicznej wynika z przyjętej Ustawy 2.0.Nowelizacja ustawy o szkolnictwie wyższym uzależniła od wysokości minimalnego wynagrodzenia dla profesorów, wysokość uposażeń innych pracowników szkół wyższych. Nie będą oni mogli zarabiać mniej niż 50 proc. tej kwoty, natomiast w przypadku adiunkta i profesora uczelni nie mniej niż, odpowiednio, 73 proc. i 83 proc.

Jak podkreśla ministerstwo w uzasadnieniu do projektu, są to kwoty minimalne, a rzeczywistą „wysokość wynagrodzenia będą kształtowały uczelnie publiczne indywidualnie w odniesieniu do każdego pracownika zatrudnionego na stanowisku profesora, z uwzględnieniem posiadanych zasobów finansowych”.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 października 2018 r., tj. z dniem wejścia w życie ustawy.