Nie widzimy możliwości poparcia poselskiego projektu ustawy o Sieci Badawczej Łukasiewicz w przedstawionej formie - twierdzi Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Chodzi o projekt ustawy zakładającej połączenie kilkudziesięciu placówek naukowych w sieć koordynowaną przez Centrum Łukasiewicz. Inicjatywa poselska pod koniec roku zastąpiła projekt rządowy, który w listopadzie został wycofany z prac parlamentarnych. Jak tłumaczyło Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) wynikało to z potrzeby dostosowania go do nowej ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 2024).
Projekt posłów PiS jest w większości zbieżny z propozycją przyjętą przez rząd pod koniec 2017 r. Sieć, tak jak zakładano od samego początku, ma realizować projekty w dziedzinach priorytetowych z punktu widzenia polityki kraju i komercjalizować ich wyniki.