Pierwsze 500+ trafi do dyplomowanych nauczycieli od 2020 r., ale już od września należy pracować nad otrzymaniem wyróżniającej oceny, która uprawnia do tego świadczenia. Wszyscy pedagodzy mogą liczyć na podwyżki już od przyszłego roku.
Od 1 kwietnia 2018 r. wskutek realizacji I etapu planu zwiększania wynagrodzeń samorządowi nauczyciele otrzymali 5,35 proc. podwyżki.
Ich średnie wynagrodzenia kształtują się obecnie następująco:
  • dla nauczyciela stażysty – 2900,20 zł (co stanowi wzrost o 147,28 zł),
  • dla nauczyciela kontraktowego – 3219,22 zł (co stanowi wzrost o 163,48 zł),
  • dla nauczyciela mianowanego – 4176,29 zł (co stanowi wzrost o 212,09 zł),
  • dla nauczyciela dyplomowanego – 5336,37 zł (co stanowi wzrost o 271 zł).
Kolejne zwiększenie płac jest planowane od 1 stycznia 2019 r. To realizacja kolejnego etapu 15-proc. podwyżki wynagrodzenia nauczycieli. Zaplanowane one zostały na lata 2018–2020.
Dodatkowo w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych MEN wprowadził nowy dodatek do wynagrodzenia dla nauczycieli dyplomowanych. Ma być przyznawany za wyróżniającą pracę.
Pieniądze będzie mógł otrzymać nauczyciel dyplomowany, który co najmniej trzy lata przepracuje w szkole lub przedszkolu od dnia nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego oraz otrzyma wyróżniającą oceną pracy. Docelowo wysokość dodatku będzie równa 16 proc. kwoty bazowej, określonej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej.
Dodatek za wyróżniającą pracę po raz pierwszy nauczyciele dyplomowani będą mogli otrzymać od 1 września 2020 r. W docelowej wysokości po raz pierwszy otrzymają go w 2022 r. Do tego czasu będzie on corocznie sukcesywnie wzrastał.
Szacuje się, że w okresie od 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2022 r. dodatek za wyróżniającą pracę wypłacany będzie w wysokości:
  • od 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2021 r. – 3 proc. kwoty bazowej (ok. 95 zł),
  • od 1 września 2021 r. do 31 sierpnia 2022 r. – 6 proc. kwoty bazowej (ok. 190 zł),
  • od 1 września 2022 r. – 16 proc. kwoty bazowej (ok. 500 zł).