Od 1 lipca wniosek o nowe świadczenie na wyprawkę szkolną będzie można składać przez bankowość elektroniczną na takich samych zasadach jak o 500 zł na dziecko.Na jutrzejszym posiedzeniu rządu ma zostać przyjęty projekt uchwały i rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków rządowego programu „Dobry start”. Na jego mocy każdy rodzic, bez względu na wysokość dochodów, będzie mógł otrzymać 300 zł jednorazowego świadczenia na pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego dziecka (wsparcie będzie przysługiwać również na dzieci przebywające w pieczy zastępczej). Wnioski o jego przyznanie będzie można składać w gminie od 1 lipca drogą elektroniczną lub od 1 sierpnia w formie papierowej, a wypłata pieniędzy nastąpi najpóźniej do końca września. Problem w tym, że pierwotnie projekt przewidywał, że wniosek przez internet będzie można przesyłać tylko za pośrednictwem portalu Emp@tia. Tym samym rodzic nie mógłby skorzystać z rozwiązania, które cieszy się dużą popularnością przy okazji ubiegania się o wsparcie z programu 500+, czyli wysyłanie dokumentów przez bankowość elektroniczną.
Teraz jednak okazuje się, że również ten sposób przesłania wniosku będzie dostępny w przypadku świadczenia 300+.
– Od 1 lipca większość banków uruchomi taką usługę dla swoich klientów – informuje Bartosz Marczuk, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej.
To rozwiązanie jest korzystne zarówno dla gmin, jak i dla rodziców, którzy będą mogli od razu w lipcu wysłać dwa wnioski o 500+ i 300+. Wiele samorządów obawiało się bowiem, że w sytuacji, gdy bankowość elektroniczna nie będzie udostępniona, to w sierpniu pod siedzibami ośrodków pomocy społecznej będą się ustawiały długie kolejki chętnych do złożenia dokumentów o wsparcie na wyprawkę. Jest to o tyle istotne, że w tym samym czasie będą wpływać do nich również wnioski o przyznanie zasiłków rodzinnych oraz świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, co może spowodować spiętrzenie pracy w tym okresie. Dzięki tej zmianie duża część wniosków, zwłaszcza w dużych miastach, wpłynie w lipcu i będą mogły być szybciej rozpatrzone.
– Staramy się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom samorządów i wprowadzać takie rozwiązania, które będą ułatwiać realizację zlecanych im zadań – podkreśla Bartosz Marczuk.
Ponadto z projektu rozporządzenia wykreślone zostały przepisy, które wskazywały, że 300 zł na wyprawkę będzie objęte unijnymi przepisami o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. To również ważna zmiana, bo w przypadku gdyby ze złożonego wniosku wynikało, że jeden z rodziców przebywa lub pracuje w innym kraju UE, to gmina musiałaby przekazać dokumenty do urzędu wojewódzkiego. Jego pracownicy musieliby zaś ustalić, czy w sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji i czy rodzic otrzyma świadczenie. Jednocześnie ze względu na długi czas prowadzenia takich postępowań rodzice przez wiele miesięcy czekaliby na ustalenia w tej kwestii.
Etap legislacyjny
Projekt rozporządzenia po konsultacjach