Z programu "Dobry start" będzie mogło skorzystać 4 mln 600 tys. dzieci, w tym dzieci znajdujące się w pieczy zastępczej - mówiła we wtorek szefowa MRPiPS Elżbieta Rafalska. Poinformowała, że aby otrzymać świadczenie należy złożyć odpowiedni wniosek.

Szefowa MRPiPS podkreśliła, że szczególnie istotna jest inwestycja w edukację. "Myślę, że ciągle musimy doceniać inwestycję w edukację, która jest naszą niezwykłą szansą na przyszłość" - mówiła.

"Dobry start to możliwość skorzystania z wyprawki szkolnej 4 mln 600 tys. polskich dzieci, polskich uczniów, którzy rozpoczną najbliższy rok szkolny" - dodała.

Rafalska poinformowała, że świadczenie w wysokości 300 zł netto wypłacanego jednorazowo mogą otrzymać uczniowie rozpoczynający rok szkolny do czasu ukończenia 20 roku życia bądź do 24 roku w przypadku osób niepełnosprawnych.

Poinformowała również, że aby otrzymać świadczenie rodzice lub opiekun dziecka musi złożyć wniosek, ponieważ nie będzie ono wypłacane "z urzędu". Rafalska zaznaczyła, że wnioski można składać w miejscach, w których do tej pory składano wnioski o świadczenie wychowawcze, takich jak "Rodzina 500plus" czy wnioski alimentacyjne.

"To świadczenie będzie również przysługiwało dzieciom znajdującym się w pieczy zastępczej" - mówiła szefowa MRPiPS.

Rafalska zaznaczyła, że od 1 lipca będzie można składać wnioski online.