Małoletni obcokrajowcy, zamiast się uczyć w szkołach z polskimi dziećmi, będą mogli zdobywać wiedzę... w ośrodkach dla cudzoziemców. - Makabryczny pomysł. Już na starcie wykluczamy ich z naszego społeczeństwa - alarmują eksperci.

Taki może być efekt rozporządzenia przygotowywanego w MSWiA (przy udziale Urzędu do Spraw Cudzoziemców) w sprawie regulaminu pobytu w ośrodku dla cudzoziemców.

Autorzy projektu przekonują, że uczęszczanie uczniów z innych państw do polskich placówek oświatowych może zniechęcać ich do nauki. „...Zdarza się, że część dzieci cudzoziemskich, chociaż chodzi do szkoły, to się nie uczy z powodu opóźnień w realizacji programu szkolnego [...] oraz trudności w nadrobieniu wymaganego materiału...” - czytamy w uzasadnieniu. Dalej pomysłodawcy wskazują, że obecność dzieci uchodźców negatywnie i demobilizująco wpływa także na ich polskich rówieśników.