Nie tylko dyrektorzy szkół i przedszkoli, ale też ich zastępcy i inne osoby zajmujące kierownicze stanowiska będą zmuszone do składania oświadczeń majątkowych. Choć nie są narażeni na korupcję.
Dyrektorzy szkół i przedszkoli, a także innych jednostek organizacyjnych od wielu lat składają oświadczenia majątkowe do organu prowadzącego, czyli gminy lub powiatu. Jeśli tego nie zrobią, muszą się liczyć z utratą zatrudnienia. Niektórzy uważają, że obecnie obowiązek ten nie jest jednoznaczny, ale mimo tego prawie wszyscy dla świętego spokoju składają te dokumenty. Nowy rządowy projekt o jawności w życiu publicznym rozszerza zakres takiej majątkowej lustracji. Wynika z niego, że do sporządzenia oświadczenia zostaną zobowiązani m.in. zastępcy dyrektora, kierownicy burs i internatów, kierownicy gospodarczy, a także osoby zajmujące kierownicze stanowiska w bibliotekach, a nawet świetlicach. Projektowane zmiany nie rozwieją jednak dotychczasowych wątpliwości – przepisy nadal będą niejasne i niespójne.
Wątpliwości od początku