statystyki

Nauczycielu! Pracujesz w kilku szkołach jednocześnie? Sprawdź swoje prawa

autor: Magdalena Zwolińska05.10.2017, 08:57; Aktualizacja: 05.10.2017, 09:22
nauczyciel, tablica

Często spotykanym składnikiem wynagrodzenia za pracę nauczyciela jest dodatek stażowy.źródło: ShutterStock

Likwidacja gimnazjów, podobnie jak wcześniej ich utworzenie, w wielu przypadkach spowodowała konieczność uzupełnienia etatu w innej szkole. A to uciążliwość dla obu stron stosunku pracy

Zgodnie z Kartą nauczyciela (ustawa z 26 stycznia 1982 r., t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1379, dalej: KN) dopuszczalne jest zatrudnienie nauczyciela w kilku szkołach równocześnie. W tym zakresie ustawa posługuje się pojęciami podstawowego i dodatkowego miejsca pracy, nie definiując jednak żadnego z nich. W praktyce przyjmuje się, że podstawowym miejscem pracy jest ta szkoła, którą nauczyciel sam wskaże. Zazwyczaj to placówka, w której jest zatrudniony w najwyższym wymiarze czasu pracy albo jego stosunek pracy został zawarty najwcześniej. Pozostałe szkoły to dodatkowe miejsca pracy.

Z uwagi na to, że uprawnienia pracownicze powiązane są ze stosunkiem pracy, a nie z osobą pracownika, przysługują odrębnie w każdym z nawiązanych stosunków pracy. W praktyce oznacza to, że w każdej szkole należy ustalić je osobno. W przypadku uprawnień, które zależą od ogólnego, a nie zakładowego stażu pracy, pojawia się jednak kwestia zaliczania okresów zatrudnienia u innych pracodawców, w tym zatrudniających pracownika równolegle.

Urlop wypoczynkowy i nie tylko

Zgodnie z ogólną zasadą prawo do urlopu wypoczynkowego podlega ustaleniu odrębnie u każdego pracodawcy. Jeżeli nauczyciel jest zatrudniony równolegle w dwóch (lub więcej) szkołach, pracodawca udzielający urlopu bierze pod uwagę nie tylko zatrudnienie w swoim zakładzie, ale także okresy pracy u innych, obecnych pracodawców. Uwzględnieniu w stażu urlopowym podlega jednak tylko ten odcinek czasowy równoległego zatrudnienia, który przypadał w innej firmie przed podjęciem pracy u pracodawcy udzielającego urlopu (art. 154[1] par. 2 kodeksu pracy, dalej: k.p.).

W dodatkowym miejscu pracy nauczyciel jest uprawniony także do urlopów związanych z rodzicielstwem, szkoleniowych i bezpłatnego na takich samych zasadach jak w podstawowym miejscu pracy. Nie dotyczy to jednak urlopu dla poratowania zdrowia (zdrowotnego), który w dodatkowym miejscu pracy nie przysługuje. Mówi o tym wprost art. 73 KN. W stanowisku z 13 lipca 2010 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej stwierdziło, że jeżeli nauczyciel otrzyma taki urlop w podstawowym miejscu pracy, to w dodatkowym powinien wystąpić o urlop bezpłatny na ten czas lub rozwiązać stosunek pracy.

Dodatek stażowy

Często spotykanym składnikiem wynagrodzenia za pracę jest dodatek stażowy. Występuje on głównie w sferze budżetowej, gdzie warunki płacowe pracowników określone są przez przepisy odrębne. Dla nauczyciela ustala się go zgodnie z par. 7 rozporządzenia ministra edukacji narodowej i sportu z 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 416 ze zm., dalej: rozporządzenie o stawkach minimalnych). Według ust. 1 tego przepisu w okresach uprawniających do dodatku bierze się pod uwagę czas poprzedniego zatrudnienia we wszystkich zakładach pracy oraz inne udowodnione okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Jeżeli jednak nauczyciel pozostaje jednocześnie w dwóch stosunkach pracy z dwoma różnymi szkołami, okresy uprawniające do dodatku stażowego ustala się odrębnie dla każdego tego stosunku. Z tym że do okresu zatrudnienia uprawniającego do tego dodatku nie wlicza się okresu pracy w innym zakładzie, w którym nauczyciel jest lub był jednocześnie zatrudniony. Z kolei w okresie dodatkowego zatrudnienia nie uwzględnia się okresów podstawowego zatrudnienia (par. 7 ust. 2 rozporządzenia o stawkach minimalnych). Zatem szkoła będąca podstawowym miejscem pracy zalicza wszystkie zakończone okresy zatrudnienia, natomiast ta dodatkowa – tylko okres pracy nauczyciela w tej szkole.

Zgodnie z par. 7 ust. 3 rozporządzenia o stawkach minimalnych, nauczycielowi, który równocześnie ma kilka stosunków pracy w różnych szkołach w wymiarze łącznie nieprzekraczającym obowiązującego wymiaru zajęć, do okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat w każdej z nich wlicza się czas poprzedniego zatrudnienia we wszystkich zakładach pracy oraz inne udowodnione okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Zatem każda ze szkół postępuje tak, jakby była podstawowym miejscem pracy.


Pozostało jeszcze 65% treści

Czytaj wszystkie artykuły na gazetaprawna.pl oraz w e-wydaniu DGP
Zapłać 97,90 zł Kup abonamentna miesiąc
Mam kod promocyjny
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Dowiedz się więcej

Galerie

Polecane