O przyjęciu na uczelnię nie będą już decydować wyłącznie wyniki matury. Placówki odzyskają prawo do sprawdzania wiedzy kandydatów.Taką zmianę przewiduje projekt ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Dzisiaj oficjalnie zaprezentuje go Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.