Osoby, które w przyszłym roku mają zamiar przystąpić do egzaminu dojrzałości, mogą jeszcze zmienić listę przedmiotów, które zamierzają zdawać.
Pierwszy termin – na złożenie deklaracji maturalnej do dyrektora szkoły (trzeba w niej m.in. określić poziom – podstawowy czy rozszerzony) – upłynął 30 września. Kto jednak nie jest pewny swojej decyzji – może jeszcze zmienić zdanie co do przedmiotu dodatkowego. Jest na to czas do 7 lutego 2018 r. Aby zdać maturę, trzeba obowiązkowo podejść do egzaminów z języka polskiego, obcego i matematyki.
Ważna wiadomość dla tych, którym coś pójdzie (lub poszło) nie tak. Jeśli ktoś po raz trzeci przystępuje do egzaminu z tego samego przedmiotu (nie zdał bądź chce poprawić wynik), będzie musiał uiścić kwotę 50 zł. Zapłacą także absolwenci, którzy deklarują przystąpienie do sprawdzianu z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednich latach zgłaszali, ale nie podeszli do niego (bo np. nie przyszli). Uiścić należność można w terminie od 1 stycznia do 7 lutego 2018 r. Kto tego nie zrobi, nie będzie mógł przystąpić do egzaminu.
O zwolnienie z tego zobowiązania mogą się starać osoby ubogie – dochód netto na członka rodziny nie może przekraczać 754 zł netto miesięcznie. Wniosek w tej sprawie trzeba skierować do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej nie później niż do 31 grudnia 2017 r. Należy dołączyć dokumenty potwierdzające wysokość dochodów (np. oświadczenie o liczbie członków w rodzinie, zaświadczenie o zarejestrowaniu w urzędzie pracy lub dowód pobierania zasiłku dla bezrobotnych, zaświadczenie o wysokości dochodów czy o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego).
W przyszłym roku egzaminy dojrzałości rozpoczną się 4 maja, w piątek. Wówczas chętni przystąpią do matury z języka polskiego. Sesja główna potrwa do 25 maja.