Właściciele publicznych placówek oświatowych boją się, że resort edukacji doprowadzi ich do bankructwa. Zastanawiają się nad wypowiedzeniem gminom umów.
Resort edukacji narodowej w projekcie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych wprowadził przepis, który ma zlikwidować kominy płacowe na stanowiskach dyrektorskich. Nowe zasady wynagrodzenia i zatrudnienia mają objąć szefów zarówno placówek samorządowych, jak i tych prowadzonych przez inne podmioty (publicznych i niepublicznych). Wynagrodzenie dyrektora takiej placówki nie będzie mogło być wyższe od trzykrotności średnich krajowych pensji (obecnie 12 165 zł brutto).
Koniec z kominami