statystyki

Pomostówki pod ocenę Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

autor: Bożena Wiktorowska10.03.2016, 12:43; Aktualizacja: 10.03.2016, 12:43
Emeryt

Pomostówki pod ocenę Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej źródło: ShutterStock

Sąd Najwyższy odmówił odpowiedzi na pytanie prawne dotyczące możliwości doliczenia do okresów ubezpieczenia uprawniającego do emerytury pomostowej okresów pracy krajach zjednoczonej Europy. Sędziowie uznali bowiem, że to sędziowie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej muszą dokonać wykładni prawa unijnego dotyczącego zasad koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Reklama


Reklama


Problemem bowiem tkwi w tym, że Polska przystępując do UE wskazała, że zarówno nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, jak i renty rodzinne, świadczenia przedemerytalne oraz emerytury pomostowe będą traktowane jako świadczenia przedemerytalne. Tym samym niezbędne jest sprawdzenie przez unijny sąd, czy Polska miała do tego prawo oraz czy w takiej sytuacji możliwa jest ocena emerytury pomostowej jako świadczenia z tytułu starości. Aby ocena taka była możliwa, sprawę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej musi jednak skierować sąd apelacyjny a nie Sąd Najwyższy. A to w praktyce oznacza, że zainteresowany szybko nie pozna odpowiedzi na pytanie, czy ma prawo do emerytury pomostowej czy też nie.

Problem dotyczy marynarza, któremu ZUS odmówił prawa do emerytury pomostowej z powodu braku wymaganego stażu ubezpieczeniowego. Zainteresowany bowiem przedstawił dokumenty, z których wynikało, że od 5 listopada 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. oraz od 1 stycznia 2006 r. do 21 kwietnia 2006 r. na podstawie umowy o pracę był zatrudniony na statku w Niemczech. Następnie do 31 grudnia 2011 r. wnioskodawca był zatrudniony na podstawie umowy o pracę na statku w Norwegii, gdzie także były opłacane składki na rzecz krajowej instytucji ubezpieczeniowej. ZUS powołując się na przepisy ustawy z 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych ( tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 965 ze zm.), odmówił prawa do takiego świadczenia powodu braku wymaganego stażu ubezpieczeniowego. W uzasadnieniu decyzji wskazano, że zakład nie uwzględnił okresów pracy za granicą, ponieważ przy ustalaniu prawa i obliczaniu wysokości takiego świadczenia nie ma możliwości zaliczenia pracy nie tylko w państwach UE, ale także krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) oraz Szwajcarii. W ocenie zakładu na mocy art. 3 ust. 1 lit d. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z 29 kwietnia 2004. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. U. UE. L. 04.166.1), nie można tych okresów dodać do stażu uprawniającego do emerytury pomostowej.

Zainteresowany odwołał się od negatywnej dla siebie decyzji ZUS. Sąd I instancji jednak nie uznał argumentów skarżącego. Sędziowie wydając niekorzystny dla zainteresowanego wyrok zwrócili uwagę, że lata wykonywania pracy za granicą nie są uwzględniane wówczas, gdy obowiązujące przepisy nie dają podstaw do uznania tych okresów za składkowe. Sporne okresy zatrudnienia ubezpieczonego za granicą u pracodawców zagranicznych stanowią bowiem okresy składkowe tylko wówczas, jeżeli składki na ubezpieczenie społeczne były opłacone w Polsce. Na takie rozumienie przepisów wskazuje treść art. 48 ustawy z 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu ( tj. Dz. U. z 2003 r., nr 58, poz. 514), która obowiązywała do 31 maja 2004 r. Zgodnie z nim, jeżeli umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej, udokumentowane lata zatrudnienia obywateli polskich u pracodawców zagranicznych zaliczane są do okresów składkowych uprawniających do emerytury, pod warunkiem opłacania danin na ubezpieczenia społeczne do ZUS. Co więcej sąd oddalając skargę marynarza wskazał, że emerytura pomostowa nie została wskazana w przepisach o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego jako świadczenie z tytułu starości. Wskazał bowiem, że takie świadczenia przysługują w związku z osiągnięciem wieku, w którym powstaje prawo do zaprzestania wykonywania pracy i możliwość pobierania emerytury. Teraz sprawę musi więc zadbać unijny sąd.

Postanowienie Sądu Najwyższego z 10 marca 2016 r. ( sygn. akt III UZP 1/16).

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Zapoznaj się z regulaminem i kup licencję

Reklama


Źródło:gazetaprawna.pl

Polecane

Reklama

 • Inspektor Pracy(2016-03-10 13:27) Odpowiedz 411

  ...............Reprezentuje pracowników którzy na dzień wstecznej zmiany przepisów przez Tuska (w roku 1998) mieli przepracowane znacznie więcej niż 15 lat pracy w warunkach szczególnie niebezpiecznych. (minimalny wymóg to 15 lat pracy w tych warunkach) -nie mieli jednak na ten dzień zmiany wstecznej jak zapisano w zmianie w ogóle pracy 25 lat ogółem hoc teraz na dzień dzisiejszy mają po 40 lat i więcej . Nie tylko okradziono Ich POtwornie z wieku emerytalnego 60 lat (wstecznie) ale także pozbawiono 4 letniej ochrony przedemerytalnej przed wiekiem pomostowym . Także zgodnie z obecnym art 12 tej aktualnie POdlej Ustawy odliczają każdy dzień absencji w warunkach tej pracy ( słusznie i nie słusznie) lecz niestety POlityczni złodzieje na zasadzie równości stron w wobec prawa nie doliczają ani jednej godziny w tych warunkach przepracowanych ponadnormatywnie. Równocześnie naćpany Tusk publicznie oświadczył w przypadku POlicji ,Milicji i SB oraz Wojska"--” Policji i wojsku nie można zmienić wieku emerytalnego w trakcie gry ,tak się nie godzi-- tylko dla nowo-wstępujących " a co zrobił z robotnikami!! Baczcie Państwo ,że obecnie tak wyzyskanych pracowników ":" Przeciwwskazanie lekarskie do wykonywania choćby jednego obowiązku należącego do czynności na zajmowanym stanowisku pracy uzasadnia wypowiedzenie umowy o prace -wyrok Sądu Najwyższego z 16 grudnia 1999r. sygn .akt I PKN 469/99 "- pozbawia się środków , nadziei i radości . Tak Upodlono styranych ludzi co potwierdzają statystyki ,tylko za rok 2014 bezrobocie wśród 6-latków wzrosło aż o 8 % gdy ogólnie w społeczeństwie RP spadło. To państwo ,to POtworne towarzystwo ,

  Pokaż odpowiedzi (1)
 • Inspektor Pracy(2016-03-10 13:54) Odpowiedz 250

  .,..............Reprezentuje pracowników którzy na zmiany przepisów przez Tuska (w roku 1998) mieli przepracowane znacznie więcej niż minimalny wymóg 15 lat pracy w warunkach szczególnie niebezpiecznych. -nie mieli jednak na ten dzień wstecznej Ustawy w ogóle pracy 25 lat ogółem hociaż obecnie mają już ponad 40 lat i więcej pracy . Nie tylko okradziono Ich POtwornie z wieku emerytalnego w wieku 60 lat (wstecznie) ale także pozbawiono 4 letniej ochrony przedemerytalnej przed wiekiem emerytury pomostowej . Także zgodnie z obecnym art 12 tej aktualnie POdlej Ustawy odliczają każdy dzień absencji w warunkach tej pracy ( słusznie i nie słusznie) lecz niestety POlityczni złodzieje na zasadzie równości stron w wobec prawa nie doliczają ani jednej godziny w tych warunkach przepracowanych ponadnormatywnie. Równocześnie naćpany Tusk publicznie oświadczył w przypadku POlicji ,Milicji i SB oraz Wojska"--” Policji i wojsku nie można zmienić wieku emerytalnego w trakcie gry ,tak się nie godzi-- tylko dla nowo-wstępujących " a co zrobił z robotnikami!! Baczcie Państwo ,że obecnie tak wyzyskanych pracowników ":" Przeciwwskazanie lekarskie do wykonywania choćby jednego obowiązku należącego do czynności na zajmowanym stanowisku pracy uzasadnia wypowiedzenie umowy o prace -wyrok Sądu Najwyższego z 16 grudnia 1999r. sygn .akt I PKN 469/99 "- pozbawia się środków , nadziei i radości . Tak Upodlono styranych ludzi co potwierdzają statystyki ,tylko za rok 2014 bezrobocie wśród 6-latków wzrosło aż o 8 % gdy ogólnie w społeczeństwie RP spadło. To państwo ,to POtworne towarzystwo ,

 • Inspektor Pracy(2016-03-12 07:27) Odpowiedz 170

  Grupa kolesiów wykształciuchów z bTK która Tuskowi POtwornie pomagali okraść z wieku emerytalnego nawet zatrudnionych od 15 roku życia ,pracujących w soboty ,święta,pomogli wstecznie okraść także Tych co pracowali w szkodliwych i niebezpiecznych warunkach pracy wg brzmienia Ustawy przed Ich werdyktem--pomogli stworzyć w tym kraju POlski Obóz Pracy gdzie tylko wśród 60latków w roku 2014 bezrobocie wzrosło aż o 8% a spracowani ludzie szukają chleba po śmietnikach. Ci tzw Wykształciuchy -moralne dno --powinni zapłacić za nielegalne zajmowanie sali budynku Trybunału i powinni mieć odebrane prawa dożywotnio wraz z Ich emeryturami. Oni nie bronią Konstytucji RP ,Oni legalizują bezprawne złodziejstwo Politycznych złodzieji i bronia własnego StatusQwo. A na budowe z nimi za fizycznych i to w zime !

  Pokaż odpowiedzi (1)
 • młodzież(2016-03-10 17:27) Odpowiedz 160

  Popieram całym sercem tych którzy piszą o powyższej niesprawiedliwości.Tak nie można traktować ludzi pracy.Szczególnie tej ciężkiej/.

 • trybunał sprawiedliwości społecznej to fikcja,gdyż(2016-03-11 16:10) Odpowiedz 110

  on nie działa poprawnie.Wniosek prosty---jak Tusek z Pawlakiem wycięli numer w ustawie emerytalnej

 • Kuba(2016-03-16 11:45) Odpowiedz 50

  Skoro Bolek był SBkiem to kto wie kto tak naprawdę Tuskowi do hotelu spółdzielni świetlik dostarczał --maryche? -- była ponoć „najlepsza w hotelu! --Gdy inni pracowali od wczesnych, młodych lat także w warunkach szkodliwych i niebezpiecznych Tusk sobie ćpał i robił burdy na stadionach. Wielu robotników za komuny miało znacznie więcej przepracowanych w tych warunkach niż stanowił minimalny wymóg. Do tego , znaczna Ich część dodatkowo przepracowała dużą ilość w dni ponadustawoe w soboty i święta. Były ćpunek Tusk już jako Premier aby Ich okraść wydał Ustawę którą aż 8 lat do tyłu zmienił zasady gry i pozbawił większość z Nich z tych praw. Wszystko to klepnęli dyspozycyjni Trybunalscy a dyspozycyjne Gazety Rządowe i Prawne zamiotły afere pod dywan. --czy to było uczciwe! Nie było z uzasadnieniem żadnego problemu :. Ponoć Nikt za tak zatrudnionych nie płacił dodatkowych do ZUS składek za ten przywilej! -”no to co on Tusk wyprzedawał jak ćpun rodowe srebra?” --jak nie zyski z pracy tak zatrudnionych ? Kto budował te zakłady które On upłynniał.? Temu samemu nacpańcowi nie przeszkadzało oświadczyć publicznie " Policji i wojsku nie można zmienić wieku emerytalnego w trakcie gry ,tak się nie godzi-- tylko dla nowo-wstępujących "--a co zrobił z robotnikami zmuszając do 52 lat pracy nie licząc nadgodzin i pracy w szkodliwych.. Tak stworzono dla Polaków w POlsce nie licząc się ze społeczeństwem, Narodowy POlski obóz pracy! -- Kto wie kto tak naprawdę Tuskowi do hotelu spółdzielni świetlik dostarczał --maryche?

 • UE-nic nie zrobiła i nic nie zrobi,gdyż wiedziała (2016-05-12 16:02) Odpowiedz 30

  KE-i powiedziała że nie dopatruje sę oznak nieprawidłowości wobec prawa tak samo jak nasz TK.Rzuca się w oczy niszczenie praw pracowniczych i ludzi tuż przed pobraniem emerytur.Tusek wysłał ludzi pracy na śmietnik a UE milczała ale jak chodziło o TK i jej stroniczość odrazu reakcja..Taka unia jak jej przywódcy--śmiechu warte i tyle....

 • no tak(2016-03-20 09:49) Odpowiedz 12

  Polacy co jest jeszcze wasze , gdy nawet to co wys-acie nie jest już wasze tylko muszli klozetowej ?

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Dowiedz się więcej

Prawo na co dzień

Polecane

Reklama