Syn podjął pierwszą pracę pół roku temu. Pracuje na razie na zleceniu, ale pracodawca płaci za niego składki do ZUS. Pewnie powinien zdecydować coś w sprawie otwartego funduszu emerytalnego, ale nie bardzo się w tych sprawach orientuje, ja zresztą również. Czy powinien złożyć deklarację od razu po podjęciu pracy, czy może się chwilę zastanowić i poczekać z decyzją – zastanawia się pani Beata.
Syn pani Beaty powinien podjąć decyzję w miarę szybko, bo deklaracji w sprawie przekazywania części składek emerytalnych do otwartego funduszu emerytalnego (OFE) nie można złożyć w dowolnym terminie. Jeśli nie zdecydował o wyborze w ciągu pierwszych czterech miesięcy po podjęciu pracy, może to zrobić w tak zwanym okienku transferowym. Najbliższe okienko transferowe dla uczestników II filaru emerytalnego, chcących złożyć deklarację o przekazywaniu składek do OFE lub ich ewidencjonowaniu w całości w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, rozpoczyna się 1 kwietnia, a kończy 31 lipca. W ramach okienka transferowego można składać deklaracje dotyczące losu składki emerytalnej, zmienić deklarację sprzed dwóch lat, czyli z poprzedniego okienka transferowego. Oświadczenia w tej sprawie można składać osobiście, za pośrednictwem poczty, jak i drogą elektroniczną, korzystając z osobistego profilu na Platformie Usług Elektronicznych.
ZUS ostrzega przy tym, by zwracać uwagę na daty graniczne okienka. Oświadczenia wpływające do ZUS przed terminem, jak i po nim, będą nieważne. Natomiast możliwość zmiany decyzji pojawi się dopiero w kolejnym okienku transferowym za cztery lata.
Reklama

Warto jednak pamiętać, że decyzja dotyczy tylko niewielkiej części składki emerytalnej. Cała składka wynosi 19,52 proc. podstawy wymiaru, czyli najogólniej pensji brutto. My możemy zdecydować jedynie, czy chcemy, aby część składki emerytalnej wynosząca 2,92 proc. podstawy wymiaru (to jest jednocześnie 15 proc. składki) znalazła się w wybranym OFE, czy na indywidualnym subkoncie w ZUS. Reszta, czyli 85 proc., bez względu na decyzję, będzie trafiać do ZUS na indywidualne konto (I filar).

Podstawa prawna
Art. 81–85 ustawy z 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (DZ.U. z 2016 r. poz. 291). Art. 22, art. 40a ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 121). Rozporządzenie Rady Ministrów z 27 stycznia 2014 r. w sprawie określenia wzoru oświadczenia członka otwartego funduszu emerytalnego o przekazywaniu składki do otwartego funduszu emerytalnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 140).