Niejeden pacjent chciałby wyjechać do sanatorium z osobą towarzyszącą. Czy przepisy przewidują taką opcję? Narodowy Fundusz Zdrowia wyjaśnia, na jakich zasadach odbywa się pobyt męża, koleżanki czy dorosłego dziecka w uzdrowisku. Czy taki "opiekun" blokuje kolejkę innym pacjentom?

Leczenie uzdrowiskowe jest kontynuacją leczenia szpitalnego lub ambulatoryjnego. Sanatoria oferują serię zabiegów, dzięki którym pacjenci mogą szybciej odzyskać sprawność po chorobie, wypadku lub z powodu choroby zawodowej. Wiele osób chciałoby wyjechać do sanatorium z kimś bliskim. Czy jest taka możliwość?

Wyjazd do sanatorium z opiekunem na NFZ. Czy to możliwe?

Zapytaliśmy Narodowy Fundusz Zdrowia, czy kuracjusz ma prawo pojechać do sanatorium np. z mężem lub dorosłym dzieckiem jako opiekunem lub towarzyszem.

Na gruncie obowiązujących przepisów nie ma pojęcia „opiekuna” czy „osoby towarzyszącej” w przypadku leczenia uzdrowiskowego na NFZ. Pobyt opiekuna i osoby towarzyszącej nie stanowi realizacji świadczenia opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów ustawy z 27 sierpnia 2004 r. - tłumaczy Hubert Siejewicz, specjalista z Zespołu Komunikacji Społecznej i Promocji Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

Jak dodaje, pacjent kierowany do sanatorium musi być zdolny do samodzielnego poruszania się lub musi być zdolny do samoobsługi i samodzielnego przemieszczania się na wózku inwalidzkim. W tym sensie - nie powinien wymagać opieki osoby trzeciej.

Jak zaznacza Hubert Siejewicz, nie oznacza to, że istnieje zakaz pobytu męża, koleżanki czy dorosłego dziecka w danym sanatorium w czasie leczenia pacjenta. Jednak "pobyt [tych] osób może się odbywać jedynie na zasadach komercyjnych". Oznacza to, że nasi towarzysze muszą uiścić pełną opłatę za zakwaterowanie, wyżywienie i ewentualne zabiegi (wg cennika dla pacjenta komercyjnego). NFZ nie refunduje ich pobytu.

Czy pacjenci komercyjni blokują kolejki do sanatoriów?

To obawa wielu osób, które udają się na leczenie uzdrowiskowe. Czy osoby towarzyszące chorym w trakcie pobytu w sanatorium blokują miejsca innym pacjentom i tym samym - przyczyniają się do wydłużenia kolejek do sanatoriów?

Każde sanatorium oprócz miejsc zakontraktowanych w ramach NFZ, w swojej ofercie posiada również miejsca dla osób komercyjnych - tłumaczy specjalista z podlaskiego oddziału NFZ.

Oznacza to, że pacjenci komercyjni nie blokują miejsc pacjentom na NFZ. Oczywiście, teoretycznie sanatoria mogłyby nie wydzielać miejsc dla pacjentów "prywatnych" i przejść wyłącznie na kontrakt z NFZ. Jednak często dochody z pacjentów komercyjnych pozwalają uzdrowiskom spinać budżety i inwestować w rozwój.

Jak dostać skierowanie do sanatorium? Procedura krok po kroku

Krok 1.

E-skierowanie na leczenie uzdrowiskowe wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego (a więc taki, który ma zawarty kontrakt z NFZ). Wystawiając skierowanie, lekarz bierze pod uwagę kilka czynników:

  • aktualny stan zdrowia,
  • brak wskazań lub istniejące przeciwwskazania do leczenia uzdrowiskowego,
  • przewidywany wpływ leczenia uzdrowiskowego na stan zdrowia.

Jest to o tyle ważne, że leczenie uzdrowiskowe jest leczeniem bodźcowym i niektóre schorzenia mogą ulegać zaostrzeniu - wyjaśnia NFZ. To oznacza, że nie każdemu pobyt w sanatorium może przynieść korzyści, a czasem wręcz przeciwnie - może zaszkodzić.

Krok 2.

Po zarejestrowaniu w oddziale NFZ skierowanie jest sprawdzane przez zatrudnionego w Funduszu lekarza specjalistę w dziedzinie balneoklimatologii i medycyny fizykalnej lub rehabilitacji medycznej, który ocenia jego celowość. W tym momencie możliwe są dwa scenariusze:

  • Lekarz specjalista uznaje zasadność leczenia uzdrowiskowego i wskazuje rodzaj oraz miejsce leczenia.
  • Lekarz specjalista stwierdzi przeciwwskazania lub brak wskazań do leczenia - nie potwierdza skierowania. Zwracane jest ono wtedy lekarzowi, który je wystawił, a pacjent otrzymuje informację o tym fakcie.

Ważne

Decyzja lekarza specjalisty NFZ jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

Krok 3.

Jeżeli zostanie ustalony termin leczenia, oddział wojewódzki NFZ informuje pacjenta o tym fakcie przez Internetowe Konto Pacjenta (IKP), aplikację mojeIKP, a także w formie dokumentu papierowego przesłanego pocztą.

Jak sprawdzić swoje skierowanie do sanatorium?

Jeżeli skierowanie na leczenie uzdrowiskowe zostało przekazane do Narodowego Funduszu Zdrowia, wówczas możemy na bieżąco śledzić na jakim etapie jest jego realizacja w serwisie internetowym NFZ.

Wystarczy w przeglądarce skierowań dostępnej na stronach poszczególnych oddziałów NFZ oraz centrali wpisać numer skierowania. Numer, o którym mowa, powinniśmy otrzymać pocztą. Oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przesłał go po zarejestrowaniu naszego skierowania.

Sprawdź skierowanie - Przeglądarka skierowań do sanatoriów (kliknij)

Jak często można korzystać z sanatorium?

W przypadku osób dorosłych zalecane jest korzystanie z sanatoryjnego leczenia uzdrowiskowego oraz rehabilitacji w sanatorium uzdrowiskowym nie częściej niż raz na 18miesięcy. Jednak kolejne skierowanie może zostać złożone po upływie 12 miesięcy od zakończenia poprzedniego leczenia uzdrowiskowego.

Ważne

Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz.146);
2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu kierowania i kwalifikowania pacjentów do zakładów lecznictwa uzdrowiskowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 14);
3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową (Dz. U. z 2024 r. poz. 208).