Aby dojść do pełni zdrowia lub poprawić ogólne samopoczucie, można wybrać leczenie uzdrowiskowe. Polskie sanatoria specjalizują się w leczeniu różnych schorzeń, wybór jest szeroki i dostosowany do potrzeb kuracjuszy. Jednak takie turnusy kosztują, a sytuacja finansowa nie zawsze pozwala na pokrycie takich wydatków. W takim przypadku dostępny jest szereg dofinansowań, na przykład z NFZ, ZUS czy KRUS. Kto może się o nie starać?

Sanatorium na NFZ – dla kogo?

Do sanatorium można dostać skierowanie w ramach NFZ. Wówczas bezpłatnie można korzystać z zabiegów i leczenia. Jednak NFZ nie poniesie za kuracjusza wszystkich kosztów. Jak możemy przeczytać na jego stronie zapłacić trzeba za:

  • przejazd do sanatorium na leczenie;
  • wyżywienie oraz zakwaterowanie w przypadku korzystania z leczenia ambulatoryjnego;
  • pobyt opiekuna pacjenta;
  • inne opłaty związane z pobytem w miejscowości uzdrowiskowej, jak na przykład opłatę klimatyczną;
  • zabiegi, które nie są związane z bezpośrednią przyczyną skierowania pacjenta do sanatorium.

Ponadto ponosi się również częściowe koszty za wyżywienie i zakwaterowanie podczas pobytu w sanatorium.

Turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych – dofinansowanie z PFRON

Także Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) może dofinansować skorzystanie z turnusu rehabilitacyjnego.

Skorzystać z tego może każda osoba z niepełnosprawnością, która ma orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności i mieszka na terenie Polski, a w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie korzystała z dofinansowania PFRON.

To, jaką kwotę obejmie dofinansowanie, jest zależne od kilku zmiennych – między innymi tego, o jakim turnusie mowa i jak wygląda sytuacja osoby z niepełnosprawnością. PFRON przyznaje dofinansowanie w wysokości od 20 do 40 proc. przeciętego wynagrodzenia. W pewnych przypadkach może ono pokryć nawet 90 proc. kosztów turnusu.

Dofinansowanie do sanatorium z ZUS w 2024 roku

Dofinansowanie do pobytu w sanatorium oferuje także ZUS. Jeżeli pracownik nie może wykonywać swoich obowiązków przez problemy ze zdrowiem, a pobyt w sanatorium może poprawić jego sprawność na tyle, że jego zdolność do pracy może wrócić, to w takiej sytuacji możliwe jest staranie się o dofinansowanie z Zakładu.

Korzystać z niego mogą osoby ubezpieczone w ZUS, pobierające rentę okresową z tytułu niezdolności do pracy lub zasiłek chorobowy bądź świadczenie rehabilitacyjne i istnieje szansa, że po przebytej rehabilitacji będą mogły wrócić do pracy.

ZUS płaci nie tylko za leczenie, lecz także za zakwaterowanie oraz wyżywienie, a ponadto zwraca koszty dojazdu – jednak tylko w przypadku jeśli jest to dojazd najtańszym środkiem komunikacji z miejsca zamieszkania do ośrodka oraz z ośrodka do miejsca zamieszkania.

Sanatorium z KRUS

Dofinansować pobyt w sanatorium można otrzymać także z KRUS. Do 1 stycznia 2023 roku dotyczyło tylko rolników czynnych zawodowo, którzy ze względu na stan zdrowia mogli utracić zdolność do pracy w gospodarstwie, a rehabilitacja mogłaby tę zdolność przywrócić. Jednak od 2023 roku dofinansowanie przysługuje także rolnikom na emeryturze oraz opiekunom osób niepełnosprawnych. Rehabilitacja z KRUS jest możliwa nie częściej niż raz na 12 miesięcy i trwa 21 dni.

KRUS finansuje cały pobyt w sanatorium oraz zwraca koszty przejazdu w wysokości najtańszego biletu dostępnego w środkach komunikacji.

Dofinansowanie sanatorium dla kombatantów i działaczy opozycji

W 2024 roku możliwe jest także dofinansowanie pobytu w sanatorium dla działaczy opozycji antykomunistycznej, kombatantów z czasów II wojny światowej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych. Jego otrzymanie jest możliwe nie częściej niż raz w roku kalendarzowym.

W tym przypadku pieniądze przyznaje Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, a ich kwota uzależniona jest =od kryterium dochodowego. Jeżeli uprawniona osoba prowadzi jednoosobowe gospodarstwo domowe, jej dochód nie może przekroczyć równowartości 320 proc. najniższej emerytury. W przypadku gospodarstwa domowego, w którym jest więcej osób niż jedna – dochód na osobę nie może przekraczać równowartości 250 proc. najniższej emerytury. Natomiast osoba niezdolna do pracy i samodzielnej egzystencji może otrzymywać dochody w maksymalnej wysokości 380 proc. najniższej emerytury.

Dofinansowanie pokrywać ma koszty pobytu, wyżywienia oraz leczenia i jest przyznawane indywidualnie. Koszty dojazdu do sanatorium nie są pokrywane.