Od 1 kwietnia 2024 roku czekają nas zmiany w receptach. Dotyczą one nowych preparatów stosowanych w określonych terapiach, które pojawiły się na liście leków refundowanych. Będą też zniżki na leki produkowane w Polce oraz zmiany w wystawianiu recept rocznych.

Od 1 kwietnia 2024 r. wchodzi w życie nowa lista leków refundowanych, która poszerza listę terapii finansowanych ze środków NFZ. Zmiany będą też dotyczyły odpłatności za leki wyprodukowane w Polsce. Dla lekarzy, farmaceutów i pacjentów istotne będą też nowości związane z wystawianiem recept rocznych.

Nowa lista leków refundowanych od 1 kwietnia 2024

Od 1 kwietnia poszarza się grono pacjentów, którzy będą mogli skorzystać z refundowanych terapii. Jak podaje serwis gov.pl, cytując ministrę zdrowia Izabelę Leszczynę: "To druga lista w tym roku, ale pierwsza tak bogata. Pobiliśmy rekord. Mamy 33 nowe terapie".

Wśród 33 nowych terapii finansowanych od 1 kwietnia znajdziemy:

  • 7 dla chorób onkologicznych
  • 26 dla chorób nieonkologicznych
  • 8 dla chorób rzadkich.

Najwięcej nowych terapii lekowych w onkologii w 2024 r. dodano w hematoonkologii (7), w nowotworach ginekologicznych (2) oraz nowotworach układu pokarmowego (2). Z kolei najwięcej nowych cząsteczko - wskazań nieonkologicznych w 2024 r. obserwujemy w neurologii (7), kardiologii (5) oraz nefrologii (5).

Polskie leki tańsze od 1 kwietnia 2024. Dwa listy ze zniżkami

Nowością są dwie listy zawierające polskie leki, które będą objęte dodatkową zniżką.

  • Pierwsza lista - G1 - to leki wytwarzane w Polsce albo leki, do których wytworzenia wykorzystano substancję czynną wyprodukowaną na terenie kraju.
  • Druga lista - G2 - to leki wytwarzane w Polsce z wykorzystaniem substancji czynnej wytwarzanej w Polsce.

Zależy nam przede wszystkim na bezpieczeństwie lekowym pacjentów. Celem jest także zwiększenie udziału w rynku leków wytwarzanych przez polski przemysł farmaceutyczny, a także zachęta do rozwoju krajowej produkcji substancji czynnych i leków – tłumaczy obniżki cen polskich leków Izabela Leszczyna.

Dwie listy będą miały dwa poziomy zniżek dla pacjentów:

  • Lista G1 - jeżeli lek jest wytwarzany w Polsce albo do jego wytworzenia wykorzystano substancję czynną wyprodukowaną na terenie Rzeczpospolitej Polskiej - wtedy zniżka wynosi 10 proc.
  • Lista G2 - jeżeli lek jest wytwarzany w Polsce z wykorzystaniem substancji czynnej wytwarzanej w Polsce - wtedy zniżka wynosi 15 proc.

Ważne

Lista leków z rabatami

Jakie konkretnie leki znalazły się na obu listach? Przeczytaj artykuł: Polskie leki będą tańsze od 1 kwietnia. Oto wykaz leków z dwoma rabatami [LISTA]

Nowe terapie. Jakie leki będą refundowane?

Ministerstwo Zdrowia wyszczególniło, jakie preparaty będą refundowane w nowych terapiach lekowych.

  • W przypadku ginekologii i onkologii ginekologicznej refundacja obejmie pembrolizumab stosowany w przypadku chorych na raka szyjki macicy, relugolix, estradiol i norethisteron (leczenie mięśniaków macicy) oraz rozszerzone zostaną wskazania do stosowania olaparybu (leczenie nowotworowego raka jajnika, jajowodu, pierwotnego raka otrzewnej bez mutacji w genach BRCA 1/2).
  • W przypadku chorób rzadkich zmienią się zapisy programu lekowego SMA w zakresie terapii genowej Zolgensma, rozszerzony zostanie dostęp do szczepionki przeciw RSV dla dzieci chorych na SMA (do 2. roku życia) oraz mukowiscydozę (do 1. roku życia), refundowany będzie efgartigimod alfa, rytuksymab, mykofenolan mofetylu (leczenie miastenii), a także olipudaza alfa (leczenie chorych z niedoborem kwaśnej sfingomielinazy – technologia o wysokim poziomie innowacyjności (TLI) finansowana z Funduszu Medycznego).
  • W przypadku kardiologii rozszerzone zostaną wskazania refundacyjne dla ezetymibu, ezetymibu w skojarzeniu z atorwastatyną (leczenie pacjentów z niewydolnością serca), zmianie ulegnie program lekowy dotyczący leczenia pacjentów pediatrycznych oraz zostaną rozszerzone wskazania dla dorosłych z zaburzeniami lipidowymi, a także wskazania do stosowania empagliflozyny (leczenie niewydolności serca).

Recepty roczne. Zmiany od 1 kwietnia 2024 r.

Od 1 marca 2024 roku system informatyczny P1, zwany także systemem e-zdrowia, który przechowuje dane dotyczące historii medycznej pacjentów, automatycznie wylicza właściwe ilości leków, produktów medycznych i środków spożywczych przepisanych w ramach recepty rocznej. Dotychczas tę funkcję pełnili farmaceuci. Jednak w okresie przejściowym, do 31 marca, istniała możliwość korzystania zarówno z nowego systemu, jak i nadal ręcznego obliczania ilości leków.

Od 1 kwietnia 2024 roku to się zmieni, wymagając adaptacji do nowych rozwiązań. Od tej daty system może odrzucić e-receptę wystawioną według dotychczasowego schematu.