Osoby, które ukończyły 40 lat, mogą wykonać szereg darmowych badań profilaktycznych, takich jak próby wątrobowe, stężenie glukozy we krwi czy poziom kreatyniny. Właśnie opublikowano projekt nowelizacji rozporządzenia dotyczący programu Profilaktyka 40 plus.

5 marca na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt nowelizacji rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie programu pilotażowego "Profilaktyka 40 PLUS". Od 31 marca 2024 roku wchodzą zmiany w programie.

Rozporządzenie przedłuża czas jego trwania do 30 czerwca 2024 roku i daje możliwość przydzielenia świadczeniobiorcy terminu udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej w ramach programu poza centralną elektroniczną rejestracją. Ma to związek z przedłużającymi się pracami dotyczącymi dostosowania systemów teleinformatycznych do rozwiązań i wymogów wynikających z wdrożenia w ramach programu pilotażowego centralnej elektronicznej rejestracji.

Program Profilaktyka 40 PLUS. Kto może z niego skorzystać?

Z programu Profilaktyka 40 PLUS mogą skorzystać nie tylko osoby w wieku 40 lat, ale także wszystkie powyżej 40. roku życia. Jak informuje portal pacjent.gov.pl, program skierowany jest do Polaków, którzy – oprócz tego, że skończyli 40 lat - nie korzystali wcześniej z programu Profilaktyka 40 PLUS lub skorzystali z niego, ale minęło co najmniej 12 miesięcy od pierwszych badań w ramach programu, i którzy uzupełnili ankietę na Internetowym Koncie Pacjenta (IKP), przez infolinię +48 800 100 101, w przychodni POZ uczestniczącej w programie lub w aplikacji mojeIKP.

Jakie badania można wykonać w ramach programu Profilaktyka 40 plus?

Pakiet darmowych badań diagnostycznych, które wchodzą w skład programu Profilaktyka 40 PLUS, dzieli się na trzy grupy: badania dla kobiet, badania dla mężczyzn i pakiet wspólny. Zakres badań zależy od odpowiedzi udzielonych na pytania w ankiecie.

Pakiet badań diagnostycznych dla kobiet obejmuje takie badania jak:

 • morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i płytkami krwi
 • stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy
 • stężenie glukozy we krwi
 • próby wątrobowe: AlAT, AspAT, GGTP
 • poziom kreatyniny we krwi
 • badanie ogólne moczu
 • poziom kwasu moczowego we krwi
 • krew utajona w kale – metodą immunochemiczną (iFOBT).

Pakiet badań diagnostycznych dla mężczyzn zawiera:

 • morfologia krwi obwodowej ze wzorem odsetkowym i płytkami krwi
 • stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy
 • stężenie glukozy we krwi
 • próby wątrobowe: AlAT, AspAT, GGTP
 • poziom kreatyniny we krwi
 • badanie ogólne moczu
 • poziom kwasu moczowego we krwi
 • krew utajona w kale – metodą immunochemiczną (iFOBT)
 • PSA – antygen swoisty dla stercza całkowity.

Pakiet badań diagnostycznych wspólny obejmuje:

 • pomiar ciśnienia tętniczego
 • pomiar masy ciała, wzrostu, obwodu w pasie
 • obliczenie wskaźnika masy ciała (BMI).

Z programu można skorzystać do końca czerwca 2024 roku.