Ważne zmiany w przychodniach POZ. Od 1 stycznia 2024 r. lekarze rodzinni będą mieli więcej uprawnień. Będą mogli m.in. wypisywać skierowania na szerszy zakres badań specjalistycznych. To oznacza, że nie trzeba będzie zapisywać się do przychodni AOS, aby dostać skierowanie. Nowości czekają też pacjentów nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

1 stycznia 2024 weszła w życie nowelizacja rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. 29 grudnia 2023 r. dokument ogłoszono w Dzienniku Ustaw.

Lekarze rodzinni z nowymi uprawnieniami od 1.01.2024 r.

Nowe przepisy otwierają lekarzom rodzinnym pole do szerszej diagnostyki. Chodzi o rozpoznanie alergii. Zmienił się bowiem zakres badań alergologicznych, które mogą teraz zlecać lekarze POZ.

Celem tej zmiany przyspieszenie rozpoznania choroby i wprowadzenie odpowiedniego leczenia. Ostatecznie nowe uprawnienia lekarzy rodzinnych mają poprawić sytuację pacjentów i skrócić kolejki do alergologów.

Nowe badania w przychodniach POZ [LISTA]

Co się konkretnie zmieniło od 1 stycznia? Wprowadzono następujące nowości:

  • W miejsce zdefiniowanych paneli 10-punktowych wprowadzono panel alergenów wziewnych i pokarmowych do diagnozowania alergii, stosowanych w zależności od stanu zdrowia pacjenta - celem tej zmiany jest umożliwienie lekarzom POZ wyboru testu do diagnozowania alergii, zgodnie ze stanem zdrowia pacjenta i wskazaniami wiedzy medycznej.
  • Umożliwiono w uzupełnionym zakresie udzielanie świadczeń przez lekarza nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w szpitalnym oddziale ratunkowym. Chodzi o to, że uchylono wymóg realizacji tego świadczenia w zakresie podstawowym wyłącznie przez podmiot leczniczy, w którego strukturze znajduje się izba przyjęć.

W listopadzie 2023 r. Ministerstwo Zdrowia tak argumentowało tę zmianę:

Procedowana zmiana ma celu racjonalizację wymagań dotyczących zatrudnienia personelu medycznego w izbach przyjęć przy jednoczesnym udzielaniu świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, jak również zachowaniu dostępności do tych świadczeń oraz utrzymaniu ich jakości na dotychczasowym poziomie, a także wynika ze składanych na spotkaniach roboczych wniosków świadczeniodawców o usunięcie tego rozwiązania prawnego. Przedmiotowa zmiana jest oczekiwana z uwagi na istotne problemy kadrowe.

Kosztowne pomyłki do poprawy

W znowelizowanym prawie poprawiono też dwa błędy istniejące w poprzednich przepisach:

  • poprawiono omyłkę pisarską dotyczącą nazwy specjalizacji lekarza specjalisty w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej;
  • w zakresie specjalistycznych konsultacji pediatrycznych z zakresu pulmonologii zastąpiono omyłkowo wpisanego lekarza specjalistę z dziedziny diabetologii i endokrynologii lekarzem specjalistą w dziedzinie chorób płuc dzieci

Wprowadzone poprawki mają umożliwić prawidłowe zawieranie umów z zakresu pediatrycznej opieki koordynowanej w dziedzinie pulmonologii lub alergologii oraz endokrynologii w POZ.