Świadczenie wspierające ma z założenia podreperować budżety osób z niepełnosprawnościami. Mogą one zyskać nawet 3,5 tys. zł miesięcznie. Jednak nie wszyscy mogą liczyć na tak wysokie kwoty. Poza tym nie wszyscy otrzymają je w tym roku. Kto będzie musiał poczekać? I ile konkretnie wynoszą stawki świadczenia wspierającego w 2024 r.?

Osoby z niepełnosprawnościami od 1 stycznia 2024 roku mogą ubiegać się o nowe świadczenie wspierające. Ile ono wyniesie? I kiedy nastąpią pierwsze wypłaty?

Co to jest świadczenie wspierające?

Świadczenie wspierające to nowy rodzaj wsparcia finansowego dla osób z niepełnosprawnością. Jego celem jest udzielenie osobom niepełnosprawnym, mającym potrzebę wsparcia, pomocy służącej częściowemu pokryciu wydatków związanych z zaspokojeniem szczególnych potrzeb życiowych tych osób.

Świadczenie wspierające przyznawane jest od 1 stycznia 2024 r. Procedura uzyskania świadczenia składa się z kilku ważnych kroków, które należy wykonać w ścisłej kolejności.

Ważne

Szczegółowe informacje na temat świadczenia wspierającego: jego wysokości, procedury ubiegania się o świadczenie, kryteriach przyznawania - przeczytasz w artykule: Jak otrzymać świadczenie wspierające? Od czego zacząć procedurę? [WNIOSKI, KWOTY]

Kto otrzyma świadczenie wspierające? [KRYTERIA]

Nowe świadczenie wspierające będą mogły otrzymać osoby, które:

 • ukończyły 18 lat,
 • są obywatelami Polski albo Unii Europejskiej (UE) lub Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), a jeśli nie – przebywają legalnie w Polsce i mają dostęp do rynku pracy,
 • mieszkają w Polsce,
 • otrzymały decyzję WZON, w której poziom potrzeby wsparcia został ustalony na uprawniającym poziomie punktów.

Ważne

Jak wypełnić wniosek do WZON krok po kroku? O tym przeczytasz w artykule: Świadczenie wspierające. Jak w 7 krokach wypełnić wniosek do WZON? [WZÓR]

Świadczenie wspierające 2024. Ile wynosi? [STAWKI]

Wysokość świadczenia wspierającego jest powiązana z kwotą renty socjalnej. To oznacza, że każdego roku kwota będzie inna, gdyż renta socjalna jest rok rocznie waloryzowana 1 marca. W 2023 r. renta socjalna wyniosła 1588,44 zł brutto. Poniżej przedstawiamy wyliczenia dla tej właśnie stawki.

Świadczenie wspierające wyniesie:

 • 220 proc. renty socjalnej, gdy potrzeba wsparcia zostanie ustalona na poziomie od 95 do 100 pkt – 3495 zł
 • 180 proc., gdy potrzeba wsparcia zostanie ustalona na poziomie od 90 do 94 pkt – 2860 zł
 • 120 proc., gdy potrzeba wsparcia zostanie ustalona na poziomie od 85 do 89 pkt – 1907 zł
 • 80 proc., gdy potrzeba wsparcia zostanie ustalona na poziomie od 80 do 84 pkt – 1271 zł
 • 60 proc., gdy potrzeba wsparcia zostanie ustalona na poziomie od 75 do 79 pkt – 953 zł
 • 40 proc., gdy potrzeba wsparcia zostanie ustalona na poziomie od 70 do 74 pkt – 636 zł.

Ważne

O tym, jak dokładnie będzie wyglądać ocena poziomu potrzeby wsparcia, przeczytacie w artykule:Świadczenie wspierające. Jak wgląda ocena poziomu potrzeby wsparcia? [PYTANIA]

Świadczenie wspierające 2024. Kiedy ruszą wypłaty? [TERMINY]

Nie wszystkie osoby z niepełnosprawnościami otrzymają świadczenie wspierające w 2024 roku. Świadczenia wspierające będą bowiem przyznawane stopniowo. To, kiedy otrzymamy decyzję ZUS o przyznaniu świadczenia, zależy od poziomu potrzeby wsparcia.

Najpierw świadczenie wspierające otrzymają osoby z największą potrzebą wsparcia (a więc z najwyższą liczbą punktów).

Osoby, które otrzymały:

 • od 87 do 100 pkt, mogą ubiegać się o świadczenie od 2024 r.,
 • od 78 do 86 pkt, mogą ubiegać się o świadczenie od 2025 r.,
 • od 70 do 77 pkt, mogą ubiegać się o świadczenie od 2026 r.

Jest też jeden wyjątek. Odstępstwem od tak określonego ustawą harmonogramu wejścia w życie ustawy jest art. 64 ustawy, zgodnie z którym osoba wymagająca opieki:

 • na którą przyznano na podstawie przepisów dotychczasowych prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, albo zasiłku dla opiekuna,
 • na którą przyznano prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie nowego, obowiązującego od 1 stycznia 2024r. brzmienia ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Taka osoba będzie mogła otrzymać świadczenie wspierające od dnia 1 stycznia 2024 r., także w przypadku, gdy w decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia, potrzebę tę określono na poziomie niższym niż 87 punktów w skali potrzeby wsparcia.

Jeśli taka osoba uzyska świadczenie wspierające, opiekun utraci prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna.

Uwaga!

Jak okazuje się, wielu Polaków popełnia błąd, ubiegając się o świadczenie wspierające. Powoduje to, że ZUS nie rozpatruje nawet wniosków. Jaki to błąd? Przeczytasz o tym w artykule: Świadczenie wspierające. Polacy źle składają wnioski. Robią jeden podstawowy błąd