Od 1 stycznia 2024 r. zmieniły się zasady refundacji pasków do oznaczania stężenia poziomu glukozy we krwi. Zmiany są skutkiem nowelizacji rozporządzenia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Co się zmieniło?

Ministerstwo Zdrowia opublikowało komunikat dotyczący nowych reguł refundacji pasków do oznaczania glukozy. Zmiany związane są z wejściem w życie 1 stycznia 2024 r. rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

Nowe zasady refundacji pasków do oznaczania glukozy

Ministerstwo doprecyzowało, kiedy może zostać wystawione nowe i kolejne zlecenie na wyrób medyczny w postaci sensora do pomiaru poziomu cukru we krwi. Jest to uzależnione od ilości wcześniej już zrefundowanych pasków do glukometru.

Jak czytamy w komunikacie resortu zdrowia, rozporządzenie dookreśla kwestie, które budziły dotychczas wątpliwości, poprzez "nadanie nowego brzmienia w kryteriach przyznawania dla wyrobów medycznych oznaczonych kodami:

  • R.03.01
  • R.03.02
  • R.03.03
  • R.05.01
  • R.05.02".

W załączniku do rozporządzenia czytamy, że:

„kolejne zlecenie może zostać wystawione, jeżeli pacjent korzystał z refundacji na paski do oznaczania glukozy we krwi średnio miesięcznie w liczbie nie większej niż 25/50/100/400 sztuk w okresie do 6 miesięcy poprzedzającym wystawienie kolejnego zlecenia, z wyłączeniem miesiąca, w którym nastąpiła realizacja pierwszego zlecenia, bez względu na liczbę zrefundowanych sensorów, w przypadku braku możliwości kontynuacji ze względu na liczbę zrefundowanych pasków nowe zlecenie może być wystawione po upływie miesiąca/3 miesięcy/6 miesięcy kalendarzowego(ych) następującego(ych) po miesiącu zakończenia realizacji poprzedniego zlecenia".

Co w sytuacji blokady na nowe zlecenie?

Co się stanie w sytuacji, w której pacjent nie będzie mógł dostać kolejnego zlecenia? Ministerstwo Zdrowia informuje, że w okresie blokady pacjent z cukrzycą będzie mógł korzystać z refundacji na paski do oznaczania glukozy we krwi w ilości zgodnej z zaleceniami osoby uprawnionej do wystawienia recepty.

Kto wystawi zlecenie? Zmiany w wykazie lekarzy

Rozporządzenie wprowadziło też zmianę w wykazie lekarzy mogących wystawić zlecenie na refundowane sensory i nadajniki. W przypadku specjalistów chorób wewnętrznych usunięto dodatkowy warunek, że musi to być lekarz pracujący w poradni lub na oddziale diabetologicznym. Oznacza to, że zlecenie może wystawić każdy lekarz chorób wewnętrznych.