ZUS zachęca medyków do wystawiania elektronicznych zwolnień lekarskich. Okazuje się jednak, że wielu z nich nadal nie wie, w jaki sposób przejść całą procedurę.
Zakład wyjaśnia, że od początku 2016 r. pacjent może otrzymać od lekarza e-ZLA. Aby to jednak było możliwe, lekarz, dentysta lub felczer musi założyć własne konto.
– Elektroniczne zwolnienia mogą wystawiać lekarze posiadający profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS – wyjaśnia Wojciech Andrusiewicz, rzecznik prasowy zakładu.
Rejestracja na Platformie ZUS przebiega dwuetapowo. Najpierw osoba zainteresowana musi się zarejestrować na pue.zus.pl. Pod koniec tego procesu otrzyma ona potwierdzenie założenia konta i unikalny numer identyfikacyjny (login). Następnie konieczne jest potwierdzenie tożsamości.
– Po rejestracji elektronicznej potrzebna jest jedna wizyta w ZUS w celu potwierdzenia tożsamości, bo przecież medyk zyskuje dostęp do danych wrażliwych i nikt niepowołany nie powinien do nich mieć wglądu – wyjaśnia Wojciech Andrusiewicz.
Osoby, które przeszły procedurę założenia konta na PUE, wskazują, że trzeba dokładanie wypełniać kolejne polecenia wynikające z instrukcji ZUS. Po kliknięciu ikony „zarejestruj się”, która znajduje się na stronie głównej zakładu, przyszły użytkownik systemu przechodzi na stronę z regulaminem portalu. Warto go uważnie przeczytać. Można się wówczas dowiedzieć, że usługodawca ze względów bezpieczeństwa oraz z powodu innych ważnych przyczyn, niezależnych od niego, ma prawo czasowo zawiesić dostęp do systemu. I będzie to trwać do czasu wyeliminowania niepożądanych skutków. Użytkownik obowiązkowo musi zaakceptować regulamin i wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).
Kolejnym krokiem jest wybór sposobu rejestracji. Jeśli lekarz ma wysłać zwolnienie do ZUS, musi najpierw potwierdzić swoją tożsamość. W dużo lepszej sytuacji są osoby, które już wcześniej założyły profil zaufany ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) lub chcą korzystać z e-podpisu. Z tym ostatnim jest jednak problem, bowiem korzystanie z niego wiąże się z koniecznością zakupu przez lekarza zestawu do składnia podpisu kwalifikowanego. Jest to koszt ponad 100 zł rocznie, który nie jest refundowany przez ZUS.
Jeśli medyk nie chce z tego tytułu ponosić dodatkowych kosztów, musi założyć na stronie ZUS profil zaufany. Pierwszym krokiem jest utworzenie niezaufanego profilu. Wymaga to wpisania danych osobowych, PESEL oraz numeru dokumentu tożsamości, a także haseł do obsługi konta. Po wypełnieniu tego formularza należy iść do najbliższej jednostki ZUS i potwierdzić swoje dane. Dopiero mając taki zaufany profil oraz konto na PUE ZUS, można korzystać z tego, co elektronicznie oferuje zakład.