Od 1 stycznia 2016 r. tradycyjne L4 zostaną zastąpione przez elektroniczne zwolnienia lekarskie (e-ZLA). Nie jest to równoznaczne, że znikną dotychczasowe papierowe L-4. Do dnia 31 grudnia 2017 r. lekarz będzie mógł wystawiać zwolnienia papierowe na dotychczasowych zasadach. Po tym terminie - od 1 stycznia 2017 r. - wystawiane będą wyłącznie zwolnienia elektroniczne.

Dla pracodawcy:
1. Przede wszystkim natychmiastowa informacja o otrzymaniu przez pracownika zwolnienia lekarskiego. Możliwość przeorganizowania zespołu pracowniczego.
2. Możliwość przeprowadzenia kontroli wykorzystania zwolnienia przez pracownika zgodnie z zaleceniami lekarza. Szczególnie istotne przy zwolnieniach krótkoterminowych.
3. Zwolnienie z obowiązku kontroli 7 dniowego terminu dostarczenia przez pracownika otrzymanego zwolnienia lekarskiego.
4. Ułatwiony kontakt z ZUS i stały dostęp do informacji o udzielanych pracownikom zwolnień lekarskich.
5. Prawo wystąpienia drogą elektroniczną do ZUS z wnioskiem o skontrolowanie prawidłowości wystawienia zwolnienia lekarskiego.
Dla ubezpieczonego pracownika:
1. Zwolnienia lekarskie wystawiane w formie elektronicznej będą automatycznie wysyłane do ZUS, co zwolni pracownika z obowiązku dostarczenia pracodawcy
w formie papierowej w ciągu 7 dni otrzymanego zwolnienia lekarskiego.
2. Zostanie skrócony okres oczekiwania na wypłatę świadczeń z ZUS.
3. Na żądanie pacjenta lekarz wystawi tradycyjną papierową wersję zwolnienia.

Dla lekarza:
1. Elektroniczne zwolnienia będą mogli wystawiać lekarze posiadający profil na PUE ZUS lub zintegrowaną z PUE aplikację gabinetową.
2. O sposobie wystawienia zwolnień decyduje lekarz.
3. Bezpośredni wgląd do wszystkich poprzednich udzielanych zwolnień lekarskich oraz wskazań medycznych ich wystawienia.
4. Oszczędność czasu wystawiania e-zwolnienia. Więcej czasu dla pacjenta.
5. Nie mając dostępu do Internetu w trakcie udzielania porady/wizyty lekarz będzie miał możliwość wystawienia zwolnienia w wersji papierowej.
Źródło: BCC