Adam Bodnar, rzecznik praw obywatelskich uważa, że lekarze powinni być szkoleni z wykrywania i dokumentowania przypadków tortur i innych form okrutnego, nieludzkiego i poniżającego traktowania.
Wskazówki, jak powinni to robić, zawiera tzw. protokół stambulski, oficjalny dokument Organizacji Narodów Zjednoczonych, kierowany nie tylko do medyków, ale także prawników czy psychologów, którzy w swojej praktyce zawodowej mogą spotkać się z ofiarami przemocy (m.in. pracujących z więźniami, uchodźcami).
Zdaniem Adama Bodnara tematyka opisana w tym dokumencie dotycząca metod wykrywania i dokumentowania przypadków tortur powinna znaleźć się w programie kursów dla polskich lekarzy. Lekarze mogą bowiem odegrać ważną rolę w zwalczaniu bezkarności sprawców takich przestępstw.
RPO wystąpił w tej sprawie do samorządu lekarskiego, który odpowiada m.in. za prowadzenie i organizowanie szkolenia zawodowego medyków. – Zamysł pogłębienia programu szkoleń o przedmiotowe aspekty z całą pewnością zasługuje na poparcie ze strony samorządu lekarskiego – uważa Maciej Hamankiewicz, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej. – Z tego względu zdecydowałem, aby zwrócić się do Komisji ds. Kształcenia, Ośrodka Doskonalenia Zawodowego oraz Izb Okręgowych o wprowadzenie do programu szkoleń stosownych zmian – dodaje szef samorządu lekarskiego.