Po zmianie prawa będzie przysługiwała także ośmiolatkom. Takie zmiany przewiduje projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie ministra zdrowia z 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych za zakresu leczenia stomatologicznego, czyli koszykowego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1462), który trafił do konsultacji społecznych.
Regulacja zmienia także definicję pozostałego (poza lekarzami) personelu, który uczestniczy w wykonywaniu świadczeń z zakresu stomatologii. Została ona uzupełniona o pielęgniarki. Są one już teraz zatrudniane w gabinetach dentystycznych, ale oficjalnie będą mogły wchodzić w skład personelu pomocniczego (obok higienistek, pomocy dentystycznych czy asystentek stomatologicznych) dopiero po nowelizacji.
Zmienią się także wymogi dla pielęgniarek, które asystują przy zabiegach w znieczuleniu ogólnym wykonywanych w gabinetach dentystycznych. Projekt dostosowuje ich kwalifikacje do standardów obowiązujących w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii z grudnia 2013 r.
(Dz.U. z 2013 r. poz. 15). Tego typu świadczeń będzie mogła udzielać pielęgniarka mająca dwuletnie doświadczenie zawodowe lub tytuł magistra (ale także z 2-letnim doświadczeniem w pracy), albo ta, która ukończyła kurs kwalifikacyjny, specjalizację (albo jest w trakcie specjalizacji) w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego lub chirurgicznego.
Rozporządzenie wejdzie w życie 14 dni po opublikowaniu w Dzienniku Ustaw.
Etap legislacyjny
Projekt w trakcie konsultacji