Papierowe dokumenty po 2017 r. nie znikną całkowicie z przychodni i szpitali. Resort zdrowia zostawia furtkę, na wypadek gdyby nie udało się zinformatyzować wszystkich placówek medycznych.
Od wprowadzenia rewolucji informatycznej w służbie zdrowia nie ma już odwrotu. Jak ustalił DGP, resort zdrowia pilnie nowelizuje ustawę z 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 636). Ma być uchwalona jeszcze przed wakacjami parlamentarnymi.
Za chwilę start