Szpitale i przychodnie będą musiały prowadzić dokumentację medyczną wyłącznie w formie elektronicznej dopiero od 1 sierpnia 2017 r. Senat zgodził się wczoraj na przesunięcie o trzy lata ustawowego terminu na dostosowanie się do wymogów informatyzacji w jednostkach służby zdrowia.
Jego zmianę przewiduje ustawa z 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia, której projekt został wniesiony pod obrady Sejmu przez posłów PO.
Z kolei obowiązująca ustawa (Dz.U. z 2011 r. nr 113, poz. 657) przewiduje, że już od 1 sierpnia 2014 r. dokumentacja powinna być prowadzona tylko w postaci elektronicznej i w takiej też formie przekazywana między placówkami.
Zmiana okazała się konieczna, bo wiele placówek nie jest jeszcze gotowych na rewolucję w sposobie dokumentowania przebiegu leczenia. Dzięki nowelizacji jeszcze przez trzy lata będzie to zależeć od decyzji danej jednostki ochrony zdrowia. Zmieniona ustawa wejdzie w życie 31 lipca 2014 r.
Etap legislacyjny
Ustawa trafi do podpisu prezydenta