Od 1 października pacjenci więcej zapłacą za pobyt w szpitalu uzdrowiskowym. To skutek podwyższenia opłat przez ministra zdrowia.
Chorzy skierowani na leczenie do sanatorium ponoszą część kosztów z własnej kieszeni. Płacą za wyżywienie i zakwaterowanie. Opłaty te ustala minister zdrowia. Właśnie przekazał do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie z 14 sierpnia 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego (Dz.U. poz. 931). Zgodnie z nim od 1 października dopłaty pacjentów do wyżywienia i zakwaterowania wzrosną średnio o 0,9 proc., czyli o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług w 2013 roku.
Dopłaty do zakwaterowania wzrosną od 0,30 do ok. 4 zł za dobę w zależności od warunków zakwaterowania i pory roku. W efekcie za dzień pobytu w pokoju jednoosobowym o najwyższym standardzie kuracjusz zapłaci w sezonie 36,10 zł, a poza nim – 28,80 zł (obecnie: 34,50 i 27,50 zł). Z kolei doba w pokoju wieloosobowym z łazienką od 1 maja do 30 września będzie kosztować – 17,30 zł (obecnie 13 zł), a od 1 października do 30 kwietnia – 12,50 zł (obecnie 10,90 zł).
Tymczasem dyrektorzy szpitali są zbulwersowani, że z podwyżkami muszą czekać aż cztery miesiące. – Zmiana stawek powinna wejść w życie z chwilą ogłoszenia wskaźnika wzrostu cen towarów i usług przez prezesa GUS, a nie dopiero od października. Nasze koszty rosną od początku roku, a są indeksowane dopiero w IV kwartale – podkreśla Jerzy Szymańczyk, prezes Unii Uzdrowisk Polskich.
Etap legislacyjny
Projekt w trakcie konsultacji