Otrzymałem skierowanie do sanatorium, które obejmowało Święta Wielkanocne. Postanowiłem więc zakończyć kurację wcześniej, by spędzić te dni z rodziną – opowiada pan Ryszard. – Dowiedziałem się wtedy, że za te dni, kiedy mnie nie będzie, nie dość, że nie dostanę zwrotu pieniędzy, to jeszcze muszę zapłacić dodatkowo. Czy sanatorium ma prawo obciążyć mnie dodatkowymi kosztami, gdybym zakończył turnus wcześniej?
Leczenie i pobyt w sanatorium to nie wczasy. Finansuje je w znacznej większości Narodowy Fundusz Zdrowia. Pacjent płaci jedynie część kosztów zakwaterowania i wyżywienia. Dla przykładu o tej porze roku (tańszy sezon) odpłatność za zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym z pełnym węzłem sanitarnym wynosi 28,80 zł dziennie, w pokoju wieloosobowym bez węzła sanitarnego – 9,40 zł dziennie. Kuracjusz nie ponosi wiec pełnych kosztów pobytu, w ogóle natomiast nie płaci za zabiegi związane ze schorzeniem, które było powodem skierowania do sanatorium (trzy dziennie, 53 w trakcie turnusu).
Tymczasem sanatoria są przedsięwzięciami komercyjnymi i muszą zarabiać na świadczonych usługach. NFZ, kierując pacjenta na leczenie sanatoryjne, dopłaca do jego pobytu i kuracji na zasadach określonych w kontraktach. Przekazując sanatoriom pieniądze, NFZ płaci jednak jedynie za faktyczne leczenie i za faktyczny czas pobytu pacjenta. Jeżeli ten opuści uzdrowisko wcześniej, niż zapisano w skierowaniu, za niewykorzystane dni sanatorium nie otrzyma wynagrodzenia. Sanatoria wprowadzają więc w regulaminach zapisy mówiące o odpłatności za niewykorzystany czas, który zrekompensuje im straty wynikające z braku dopłaty z NFZ. Dzieje się tak, jeżeli nie zajdą okoliczności losowe uzasadniające konieczność wcześniejszego wyjazdu kuracjusza. Wtedy sanatorium odstępuje od pobierania dodatkowej opłaty. Chęć spędzenia świąt w gronie najbliższych nie jest dostatecznym powodem.
Można skrócić pobyt w sanatorium z powodu:
● własnej choroby, która uniemożliwia kontynuowanie pobytu,
● choroby lub śmierci członka najbliższej rodziny i osoby pozostającej pod opieką kuracjusza,
● przyczyn leżących po stronie sanatorium.
W takich przypadkach nie płaci się za niewykorzystany czas, a odpłatność za pobyt pomniejszana jest o odpowiadającą skróceniu turnusu kwotę.
Podstawa prawna
Rozporządzenie ministra zdrowia z 23 lipca 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego (Dz.U. poz. 931, zmiana w Dz.U. z 2014 r. poz. 1245).