Zdaniem rzecznika praw obywatelskich ostatnia nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych może być niekonstytucyjna w części dotyczącej odmowy potwierdzenia skierowania do sanatorium. Profesor Irena Lipowicz wystąpiła w tej sprawie do ministra zdrowia i prezesa NFZ.
Z obecnie obowiązującymi przepisami pacjent ma prawo skorzystać z pobytu w sanatorium, jeśli NFZ wyda pozytywną opinię o celowości podjęcia takiego leczenia. Jego pracownicy weryfikują więc skierowania pacjentów wystawione przez lekarzy. Przy czym negatywna ocena funduszu powinna być potwierdzona decyzją administracyjną. Po 1 stycznia 2015 r. ten wymóg jednak zniknie. Zgodnie z nowelizacją z 22 lipca 2014 r. ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1138) po tej dacie odmowa potwierdzenia skierowania na leczenie uzdrowiskowe zostanie wyłączona spod przepisów kodeksu postępowania administracyjnego. Zdaniem RPO to rozwiązanie jest niezgodne z konstytucją.
– W konsekwencji ocena o braku celowości skierowania i podejmowana na jej podstawie odmowa jego potwierdzenia definitywnie pozbawia możliwości skorzystania przez świadczeniobiorcę z prawa do gwarantowanego świadczenia opieki zdrowotnej w postaci leczenia uzdrowiskowego – podkreśla prof. Irena Lipowicz.