Szkoły wyższe zgłoszą do NFZ osoby uczące się. Te nie stracą więc prawa do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych nawet po podjęciu pracy
Status osoby kształcącej się będzie nowym, samodzielnym tytułem ubezpieczenia zdrowotnego. Uzyskają go uczniowie i studenci w wieku od 18 do 26 lat. Takie rozwiązanie znalazło się w projekcie nowelizacji ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027 ze zm.). Został on przekazany do konsultacji społecznych.
Obecnie wielu studentów traci ubezpieczenie zdrowotne z powodu podjęcia pracy zarobkowej, np. podczas wakacji. Są zgłaszani do NFZ przez pracodawców. Jednak po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy wygasa ich ubezpieczenie z tytułu działalności zarobkowej. Gdy po wakacjach zgłaszają się do lekarzy, mają problem z uzyskaniem bezpłatnych świadczeń zdrowotnych. W takiej sytuacji powinni zostać ponowne zgłoszeni do ubezpieczenia przez rodziców. Ci najczęściej tego nie robią. Tymczasem przychodnie i szpitale sprawdzają każdego pacjenta w systemie Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców (eWUŚ).
– Studenci, którzy podczas wakacji podjęli pracę zarobkową, wyświetlali się w nim na czerwono. Wielokrotnie ten problem sygnalizowaliśmy NFZ – wskazuje Bożena Janicka, prezes Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia.
Ministerstwo Zdrowia chce go teraz rozwiązać. Proponuje wprowadzenie nowego samodzielnego tytułu ubezpieczenia. Dzięki temu osoby uczące się (uczniowie, słuchacze zakładu kształcenia nauczycieli, studenci, uczestnicy studiów doktoranckich w wieku 18–26 lat) ubezpieczy szkoła lub uczelnia, jeśli wcześniej nie zgłosili ich do ubezpieczenia zdrowotnego rodzice.
Szkoły wyższe dopełnią tego obowiązku niezależnie od innych tytułów posiadanych przez daną osobę. Będą więc musiały monitorować sytuację ubezpieczeniową uczących się. Ci ostatni zaś mają składać oświadczenia o nieposiadaniu statusu członka rodziny oraz informować o podjęciu pracy zarobkowej.
– Nie jestem pewna, czy te nowe przepisy coś zmienią. Już teraz każdy student ma prawo, jeśli nie jest ubezpieczony przez rodziców bądź jego opiekunowie są za granicą i nie zgłosili go do NFZ, przyjść do nas i złożyć wniosek o objęcie go ubezpieczeniem zdrowotnym. Wiele osób korzysta z tej możliwości – mówi Beata Bujak-Skowrońska, kierownik działu spraw studenckich Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
Resort zdrowia zakłada jednak, że proponowane rozwiązania wpłyną na wzrost liczby uczących się, którzy będą chcieli skorzystać z nowego tytułu do ubezpieczenia. Szkoły wyższe będą miały obowiązek nieodpłatnego przekazywania do centrali NFZ, za pośrednictwem ZUS, informacji o uczniach i studentach objętych ubezpieczeniem zdrowotnym z tytułu kształcenia się. Resort podkreśla, że ułatwi to funduszowi weryfikowanie prawa do świadczeń takich osób. Zmiana ma zacząć obowiązywać od stycznia 2015 r.
Etap legislacyjny
Projekt przekazany do konsultacji społecznych