Ponad 17 miliardów złotych jest wydawanych co roku na leczenie seniorów - powiedział minister Bartosz Arłukowicz. Stanowi to 35 procent środków przeznaczonych na leczenie wszystkich pacjentów w Polsce. W Warszawie trwa Kongres Zdrowego Starzenia.

Minister Arłukowicz przyznał, że brakuje lekarzy geriatrów. Jednak najważniejsze w polityce senioralnej jest nie tylko tworzenie oddziałów geriatrycznych. Chodzi także o szkolenie lekarzy innych specjalności i pielęgniarek, jak mają leczyć i postępować z osobą w podeszłym wieku. Bartosz Arłukowicz zwrócił uwagę, że osoby po 65. roku życia cierpią często na różne schorzenia i wymagają indywidualnego podejścia.

Kongres Zdrowego Starzenia organizowany jest przez "Fundację na rzecz Zdrowego Starzenia się" we współpracy z resortami pracy, zdrowia, sportu. Polskie Radio jest patronem medialnym kongresu.