Siedem kroków, które należy wykonać, aby szpital zwrócił nam niesłusznie pobrane opłaty za usługi ponadstandardowe.
W DGP opisaliśmy problem placówek medycznych, które zostały zmuszone do zwracania pacjentom pieniędzy pobranych za usługi ponadstandardowe. To np. znieczulenie podczas porodu, lepszy materiał przy zabiegach ortopedycznych, okulistycznych lub w stomatologii. Pisaliśmy o sytuacji, kiedy żądanie opłat wystąpiło przy świadczeniu, które jest teoretycznie refundowane z NFZ.
Jednym z najczęstszych przypadków jest właśnie opłata za znieczulenie w szpitalu położniczym. Były one pobierane masowo do momentu, gdy Ministerstwo Zdrowia w 2011 r. oficjalnie uznało je za nielegalne.
Pacjenci, którzy płacili, mają jednak szanse na odzyskanie pieniędzy. Placówki płacą, bojąc się reakcji NFZ. Fundusz może im zmniejszyć lub odebrać kontrakt. Na Mazowszu są placówki, które w sumie oddały pacjentom nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych.
Przedstawiamy listę kroków, które należy podjąć, by odzyskać pieniądze za np. znieczulenie pobrane podczas porodu.
● KROK 1. Jeśli uważasz, że pobrane zostały pieniądze za świadczenie, za które twoim zdaniem nie powinieneś płacić, zadzwoń ze swoim wątpliwościami do najbliższego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Kontakt na www.nfz.gov.pl.
● KROK 2. Kolejny etap to przygotowanie skargi lub wniosku z prośbą o wyjaśnienie sprawy.
● KROK 3. We wniosku powinien się znaleźć przede wszystkim opis sytuacji, która się wydarzyła. Czyli opis leczenia, z którego korzystano podczas pobytu w szpitalu lub innej placówce leczniczej. Powinna się również znaleźć informacja, z jakiego powodu została pobrana opłata.
● KROK 4. Obowiązkowo muszą też znaleźć się dane placówki, pobrana kwota oraz własne dane z numerem kontaktowym, a także data, kiedy doszło do wydarzenia.
● KROK 5. Na końcu pisma należy poprosić o wyjaśnienie sytuacji oraz pomoc w odzyskaniu należnej kwoty.
● KROK 6. W załączniku powinien się znaleźć również rachunek (lub inne potwierdzenie) ze szpitala, który poświadcza, że pacjent zapłacił taką kwotę. Może to być również inny dowód uiszczenia opłaty.
● KROK 7. Pismo należy wysłać lub dostarczyć osobiście na adres swojego wojewódzkiego oddziału NFZ. Najlepiej do działu obsługi świadczeniodawców. Skarga może być też zeskanowana i wysłana e-mailem na adres danego oddziału.