Przekształcenia szpitali w spółki już niedługo mogą ruszyć pełną parą. Dlaczego? Wszystko za sprawą nowelizacji ustawy o finansach publicznych, nad którą ponownie pracuje resort finansów. Zgodnie z nią do deficytu samorządów włączony zostanie wynik finansowy samorządowych osób prawnych. Chodzi o samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej (SP ZOZ), a także instytucje kultury, ośrodki ruchu drogowego i ośrodki doradztwa rolniczego.
Obecnie ich wynik finansowy nie jest wliczany do deficytów samorządów. Jeśli to się zmieni, gminy będą miały kłopoty.
– Dla samorządowego deficytu istotny więc będzie wynik np. instytucji kultury czy SP ZOZ – wyjaśnia dr Marcin Będzieszak z Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego.