Polisy od zdarzeń medycznych będą dla szpitali dobrowolne. Projekt noweli ustawy o działalności leczniczej będzie gotowy w tym tygodniu.
Szpitale czekają na decyzje rządu w sprawie ubezpieczenia, które zgodnie z ustawą o działalności leczniczej powinny wykupić do końca czerwca. Większość nie ma, bo nie stać ich na wykupienie. Bartosz Arłukowicz, minister zdrowia, obiecał im już dwa miesiące temu, że ubezpieczenie będzie fakultatywne.
Na przeszkodzie w spełnieniu tej obietnicy stanęły: minister finansów i Komisja Nadzoru Finansowego, które są przeciwne odejściu od obligatoryjności polis. Dlatego na ubiegłotygodniowym posiedzeniu rząd tę sprawę wyłączył spod prac nad innymi założeniami do noweli ustawy o działalności leczniczej. Ma być rozstrzygnięta w projekcie nowelizacji, który przygotuje resort zdrowia.
Na czwartkowym posiedzeniu Zespołu ds. Ochrony Zdrowia Komisji Trójstronnej Jakub Szulc, wiceminister zdrowia, pytany o decyzję w sprawie dobrowolności polis, zapewniał, że taki zapis znajdzie się w projekcie nowelizacji ustawy. Jednak Agnieszka Gołąbek, rzeczniczka biura prasowego resortu zdrowia, nie potwierdza tego.

Do większości przekształceń w szpitalach będzie dochodziło w drugiej połowie przyszłego roku, kiedy będą znane oficjalnie wyniki finansowe placówek za 2012 rok

– Decyzja w sprawie ubezpieczeń szpitali od zdarzeń medycznych zostanie podjęta na etapie projektu ustawy – poinformowała DGP.
W obecnym stanie prawnym brak polisy po 1 lipca może być podstawą do wykreślenia placówki z rejestru wojewody. A to oznacza brak możliwości przyjmowania pacjentów.
To niejedyny nierozwiązany problem. Bartoszowi Arłukowiczowi na posiedzeniu rządu nie udało się także przeforsować rozwiązania, na które bardzo czekają samorządy, tj. wydłużenia o rok (czyli do końca 2014 r.) możliwości ubiegania się o wsparcie z budżetu państwa na pokrycie części zobowiązań szpitali przekształcanych w spółki. Na ten cel rząd zarezerwował 1,4 mld zł. Na wydłużenie terminu nie zgodził się jednak minister finansów. Nie pomogła argumentacja resoru zdrowia, że dzięki zmianie prawa więcej placówek będzie działać w formie spółek.
Eksperci ostrzegają, że zaplanowana w budżecie państwa kwota nie zostanie wykorzystana. Jednak Marek Wójcik, ekspert ds. ochrony zdrowia Związku Powiatów Polskich, uważa, że to pozorna oszczędność.
– Dlatego decyzja o nieprzedłużeniu okresu wsparcia jest szkodliwa dla finansów publicznych – uważa Marek Wójcik i pisze w tej sprawie list do premiera.