Ambulatoryjna opieka ze wskazań nagłych to nowy zakres świadczeń, który wprowadza Narodowy Fundusz Zdrowia. Przychodnie dostaną za nie więcej pieniędzy. W zamyśle ma to rozwiązać problem zgłaszania się na szpitalne oddziały ratunkowe (SOR) pacjentów, którzy nie mogą dostać się do poradni.
Takie rozwiązanie przewiduje projekt nowelizacji zarządzenia prezesa NFZ w sprawie warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna, skierowany do konsultacji. Nowy zakres świadczeń wprowadzony będzie w poradniach specjalistycznych: ortopedii i traumatologii narządu ruchu dla dorosłych i dzieci, chirurgii dziecięcej oraz okulistycznych dla dorosłych i dzieci – spełniających określone warunki aparaturowe. Pozwoli to pacjentom z urazami oraz nagłymi schorzeniami okulistycznymi uzyskać łatwiejszy dostęp do świadczeń ambulatoryjnych, ograniczy też liczbę osób zgłaszających się z powodu takich problemów na SOR – przekonują autorzy projektu.
Świadczenia rozliczane w ramach nowego zakresu zostały wybrane przez ekspertów spośród tych zgłoszonych przez poradnie specjalistyczne jako zrealizowane w trybie nagłym. W tych przypadkach będzie obowiązywać współczynnik 1,6 stosowany w odniesieniu do świadczeń okulistycznych udzielonych w ciągu 14 dni od rozpoznania i 60 dni dla świadczeń ortopedycznych. Oznacza to, że NFZ zapłaci za takie świadczenia o 60 proc. więcej.
Szacuje się, że 70–80 proc. pacjentów zgłaszających się na SOR nie powinno tam trafić, bo ich stan nie zagraża życiu ani nie pogorszył się nagle. Przychodzą jednak m.in. z powodu trudności z dostępem do specjalistów oraz badań.
234 szpitalne oddziały ratunkowe działają w Polsce
4,6 mln osób skorzystało w zeszłym roku z doraźnej pomocy medycznej w trybie ambulatoryjnym w izbach przyjęć lub SOR