24,5 mln zł rocznie kosztować będzie pilotażowy program „Standard szpitalnego żywienia kobiet w ciąży i w okresie poporodowym – Dieta Mamy”. NFZ opublikował zarządzenie, w którym opisuje warunki zawierania umów z podmiotami, które będą chciały go realizować.
Rozporządzenie ministra zdrowia w tej sprawie weszło w życie 31 sierpnia br. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1537). Zarządzenie prezesa NFZ określa wzory dokumentów podpisywanych z realizatorami pilotażu i zasady konieczne do sprawozdania i rozliczania świadczeń.
Realizatorem pilotażu będzie mógł być każdy podmiot posiadający umowę z funduszem, udzielający na jej podstawie świadczeń z zakresu leczenia szpitalnego na oddziałach o profilu neonatologicznym, położniczo-ginekologicznym, ginekologicznym, patologii ciąży, położniczym, położnictwa i neonatologii, ginekologii onkologicznej.
Według uśrednionych danych kobiety w ciąży i po urodzeniu dziecka przebywają na oddziałach szpitalnych prawie 6 dni. W ramach pilotażu mają mieć zapewnione tam nie tylko odpowiednie wyżywienie, lecz także m.in. konsultacje dietetyczne. Z uwagi na to, że pacjentkom często towarzyszą ojcowie dzieci, powinna być możliwość wykupienia przez nich posiłków.