Rozporządzenie, na mocy którego pęcherzykowe oddzielenie naskórka (EB) będzie świadczeniem odrębnie finansowanym, zostało skierowane już do publikacji.
Wciąż trwają prace nad zarządzeniem prezesa NFZ, które wprowadzi katalog produktów dla chorych dystrybuowanych za pośrednictwem szpitali.
Od lipca, wraz ze zmianą listy refundacyjnej, wzrosły dopłaty do opatrunków stosowanych przez chorych na EB. Była to już kolejna w ostatnich latach podwyżka cen. Koszty pielęgnacji dla pacjentów znacząco się zwiększyły; jednocześnie refundacja tych produktów nie jest dużym obciążeniem dla państwa, ponieważ chorych jest w Polsce ok. 100. Z przedstawicielami organizacji reprezentujących tę grupę pacjentów spotkał się na początku lipca minister zdrowia. Zapewnił po nim, że otrzymają niezbędne produkty bezpłatnie „zrefundowane w wizycie lekarskiej”.
Dystrybucja potrzebnych im wyrobów medycznych odbywać się będzie przez szpitale. W tym celu zmieniono rozporządzenie z 19 czerwca 2017 r. w sprawie określenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania (t.j. Dz.U. poz. 1225 ze zm.), dodając EB do wykazu świadczeń finansowanych w ramach sieci szpitali, ale poza ryczałtem. Nowela czeka na publikację w Dzienniku Ustaw, wejdzie w życie dzień po ogłoszeniu.
Wciąż natomiast trwają prace nad nowelizacją zarządzenia prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne. W zeszłym tygodniu skończyły się oficjalne konsultacje, ale – jak informowała Fundacja EB Polska – już po ich zakończeniu trwały jeszcze ustalenia szczegółów. Opracowywano m.in. listę szpitali, które są blisko miejsca zamieszkania pacjentów, z którymi NFZ powinien podpisać umowę na realizację nowego świadczenia.
Zarządzenie wprowadzić ma nowy produkt rozliczeniowy, w ramach którego będzie odbywało się zaopatrzenie chorych na EB. Jednocześnie powiązano je ze świadczeniami związanymi z leczeniem pęcherzowego oddzielania naskórka. Umożliwiono także – na wniosek szpitali – cokwartalne zwiększanie kwoty zobowiązania w umowie do kwoty zgodnej z wartością zrealizowanych świadczeń. Skutek finansowy tych zmian oszacowano na 12 mln 750 tys. zł w skali roku. Zarządzenie ma wejść w życie dzień po podpisaniu, ale będzie mieć zastosowanie do świadczeń udzielonych od 1 lipca br.
U pacjentów z najcięższą postacią pęcherzowe oddzielania się naskórka nawet 70 proc. powierzchni ciała pokrywają rany.
Etap legislacyjny
Rozporządzenie skierowane do publikacji
Zarządzenie po konsultacjach