Polska, Czechy, Litwa, Słowacja i Węgry chcą ściślej współdziałać ws. dostępu do leków. W środę w Warszawie podpisano memorandum o współpracy w dziedzinie uczciwych i przystępnych cen leków.

Memorandum podpisali: minister zdrowia Łukasz Szumowski, czeski minister Adam Vojtech, litewski minister Aurelijus Veryga, słowacki sekretarz stanu Stanislav Spanik i węgierska sekretarz stanu Ildiko Horvath.

"Naszym celem jest zapewnienie pełnego i możliwie szerokiego dostępu do leków dla pacjentów z naszych krajów. Kontynuujemy dotychczasową współpracę. To, co jest nowe w dokumencie to deklaracja o współpracy w zakresie wymiany informacji, które są niezwykle istotne z punktu widzenia dostępu leków i negocjacji" – mówił podczas spotkania minister Szumowski. "Obecnie nasi partnerzy z gospodarki wiedzą wszystko o każdym z krajów, a każdy kraj wie tylko o sobie. Chcielibyśmy aby partnerstwo z przemysłem było bardziej wyrównane" - dodał.

Czeski minister zdrowia wskazywał, że kraje-sygnatariusze mają podobne problemy związane z dystrybucją leków, z wysokimi cenami. "Czechy po raz pierwszy są sygnatariuszem tego dokumentu, teraz będziemy bardzo zaangażowani w ten projekt" - zapowiedział.

Węgierska sekretarz stanu oceniła, że porozumienie pozwoli poszczególnym rządom lepiej służyć swoim społeczeństwom. "Jako rządy dążymy do tego, żeby stan społeczeństwa był jak najlepszy; żeby rosła średnia długość życia; żeby w momencie, gdy ktoś zachoruje miał jak najlepsze leczenie. (…) Dzięki współpracy w ramach grupy Wyszehradzkiej, naszych czterech państw i Litwy, będziemy mieli większe możliwości zapewnienia naszym pacjentom przystępnych cen" – powiedziała.

Litewski minister mówił z kolei, że kraje-sygnatariusze stoją w obliczu tych samych wyzwań. "Wielkie firmy farmaceutyczne, mają dostęp do wszystkich informacji dotyczących cen na poszczególnych rynkach. My osobno musimy z nimi negocjować ceny leków, które mają być objęte refundacją. Każdy kraj słyszy od wielkich firm farmaceutycznych, że oferuje mu się najniższą i najlepszą cenę. Można wysnuć wniosek, że w 99 proc. krajów, to nie jest prawda" – stwierdził.

Również słowacki sekretarz stanu wyraził nadzieję, że memorandum dot. współpracy przyczyni się do zapewnienia pacjentom leków po uczciwych i przystępnych cenach.

Podpisana deklaracja współpracy stanowi kontynuację międzynarodowej inicjatywy zapewnienia uczciwych i przystępnych cen produktów medycznych - projektu Fair and Affordable Prices of Medicines (FaAP). Jego założeniem jest ścisła współpraca oraz wymiana wiedzy ekspertów ds. polityki lekowej i refundacji z poszczególnych krajów w celu wykorzystania łącznego potencjału zakupowego i negocjacyjnego zaangażowanych państw.

Współpraca międzynarodowa w regionie Europy Środkowej w tym zakresie została zapoczątkowana przez Polskę w 2016 r. W 2017 r. roku w Warszawie została podpisana pierwsza w regionie deklaracja – memorandum o współpracy w dziedzinie uczciwych i przystępnych cen leków (MoU). Tamto porozumienia wyznaczało do tej pory ramy współpracy w tym obszarze. Wraz z końcem obowiązywania dokumentu pojawiła się potrzeba kontynuacji prac w oparciu o nowe memorandum, które podpisali w środę ministrowie zdrowia państw Grupy Wyszehradzkiej oraz Litwy.

Polskie ministerstwo zdrowia wyjaśnia, że nadrzędnym celem inicjatywy jest zapewnienie uczciwych i przystępnych ceny leków, które będą akceptowalne zarówno dla systemów opieki zdrowotnej w poszczególnych krajach regionu, jak i dla samych pacjentów, a ponadto zapewni przemysłowi farmaceutycznemu wystarczającą zachętę do inwestowania w innowacje i produkcję leków.

Minister Szumowski ocenił, że podpisanie memorandum to "historyczna chwila". "Chcemy, aby nasza współpraca obejmowała wiedzę o tym, w jaki sposób są refundowane leki w poszczególnych krajach, jakie są ceny tych leków, które leki są zagrożone, których leków brakuje, których leków mamy wystarczająco. W tej chwili ta wiedza nie jest powszechnie dystrybuowana pomiędzy krajami regionu" – powiedział minister dziennikarzom. "Chcielibyśmy docelowo również, aby wiedza o pewnych mechanizmach dzielenia ryzyka, czy wiedza o finansowym aspekcie refundacyjnym, również była możliwa do dzielenia się" – dodał.