Pod koniec zeszłego roku Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę m.in. w Fundacji Warszawskie Hospicjum dla Dzieci. Wyniki nie zostały jeszcze opublikowane, ale udało nam się do nich dotrzeć. Choć ocena działalności fundacji jest generalnie pozytywna, to jej założyciel Tomasz Dangel uważa, że pokazuje ona problemy, z którymi borykają się hospicja dziecięce. I jest dobrą okazją, by ponownie zwrócić na nie uwagę decydentów. A także odpowiedzieć sobie na pytanie, czy placówki te obecnie oferują pomoc medyczną na wysokim poziomie, czy raczej prowadzą działalność charytatywną, zapewniając jedynie opiekę długoterminową.

NFZ daje za mało