Lekarze rodzinni dostaną wyższe stawki za pacjentów w poszczególnych grupach wiekowych. NFZ przygotował nowe zarządzenie dotyczące kontraktów w podstawowej opiece zdrowotnej (POZ).
Reklama
Opublikowanie go zbiegło się w czasie z zawarciem porozumienia pomiędzy lekarzami rodzinnymi a resortem zdrowia i NFZ w sprawie aneksowania umów. Były one bowiem podpisane do końca listopada. Tuż przed ich wygaśnięciem, po długich negocjacjach, lekarze z Federacji Porozumienie Zielonogórskie (PZ) oraz Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia (PPOZ) zdecydowali się je przedłużyć do końca przyszłego roku.
Zrealizowano bowiem jeden z ich najważniejszych postulatów dotyczących finasowania. Nowe zarządzenie podnosi współczynniki korygujące stawkę kapitacyjną, czyli środki, które lekarz dostaje za jednego zapisanego do niego pacjenta. Są one zróżnicowane ze względu na jego wiek albo miejsce pobytu (jeśli jest to np. dom pomocy społecznej lub placówka resocjalizacyjna).
W przypadku osób w wieku 40–65 lat – czyli grupy, na którą w ostatnim czasie lekarze rodzinni zwracali szczególną uwagę w związku z potrzebą zwiększenia finasowania – współczynnik wzrośnie z 1,28 do 1,33, od września br.
Ma się także zwiększyć sama stawka kapitacyjna, o co również apelowali lekarze. Od listopada br. ma wynieść 154,20 zł rocznie, od czerwca 2019 r. – 156,60 zł, a od października 2019 r. – 159 zł. Dotychczas było to 144 zł.
Ze zmian zaproponowanych w projekcie cieszy się Bożena Janicka, szefowa PPOZ. – Dogadaliśmy się, jeżeli chodzi o sprawy finansowo–organizacyjne. Pozostały nam jeszcze rozmowy na temat informatyzacji, bo tu na razie nie mamy sprawy zamkniętej – mówi.
Podkreśla, że w tej kwestii wiele spraw wymaga jeszcze doprecyzowania. Lekarze wciąż utrzymują bowiem, że przechodzenie na elektroniczne wersje dokumentów powinno być fakultatywne. Tymczasem – już od soboty – e–zwolnienia są jedyną formą orzekania o chorobie pracownika. Postać papierowa dopuszczalna jest w razie awarii systemu na formularzach wcześniej wydrukowanych z systemu i podlega „elektronizacji” w ciągu trzech dni.