Podział na placówki pełniące ostre i tępe dyżury, nocna pomoc lekarska tylko w wybranych – proponuje resort zdrowia. To wyzwanie, ale kierunek słuszny – oceniają eksperci.
Do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów trafił projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. Ma on m.in. wprowadzić od dawna zapowiadane zmiany w dyżurowaniu szpitali.
O podziale na dyżury tępe i ostre dyskutuje się od wielu miesięcy. Na potrzebę ich wprowadzenia wskazywał prezes NFZ Andrzej Jacyna, a minister zdrowia Łukasz Szumowski przyznawał, że resort prowadzi takie analizy. O tym, że jest taka konieczność, mówią też eksperci i dyrektorzy szpitali.